10. Piotr Zubielik

Przewodniczący Rady Osiedla Podolany, redaktor lokalnej gazety „Na Skraju” dla mieszkańców Strzeszyna i Podolan.

Mam 63 lata, od urodzenia mieszkam na Podolanach. Nauki pobierałem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego, a potem zgłębiałem je w dziedzinie nauk elektrotechnicznych na Politechnice Poznańskiej. Jestem specjalistą w pomiarach wysokonapięciowych i technice wysokich napięć. Pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Energetyki w Poznaniu.

Byłem założycielem Rady Osiedla Podolany – jednostki pomocniczej Rady Miasta Poznania, wybierany do niej we wszystkich kadencjach, a obecnie jestem jej przewodniczącym. Przez kilka lat przewodziłem Porozumieniu Osiedli Samorządowych Miasta Poznania. Od 2007 roku wydaję Na Skraju – gazetę mieszkańców Podolan i Strzeszyna. Pasjonuję się historią swojej małej ojczyzny – kolejarskiego osiedla Podolany. Moją drugą miłością jest filatelistyka. Mam żonę i dwie dorosłe córki, które są już czwartym pokoleniem mieszkającym na naszym uroczym osiedlu.