Złożyliśmy wniosek o park na Dolnym Łazarzu

Złożyliśmy wniosek do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Łazarzu, dla terenu pomiędzy ul. Hetmańską, Dmowskiego, Potockiej i Kolejową. Chcemy, aby docelowo był to teren parkowy, służący mieszkańcom Łazarza.

Obecnie jest to teren zieleni, natomiast są tam ogrody działkowe, zamknięte dla mieszkańców Łazarza. aby docelowo powstał tam park, którego w okolicy brakuje.