Stare Miasto

  6. CHOJARA NATALIA Anna

Natalia_Chojara_6 28 lat, zawód: specjalista ds. BHP
absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zawodowo specjalista ds. BHP, prywatnie pozytywnie zakręcona mama, zamieszkała w sercu Poznania przy ul. Krakowskiej.

 

  7. CICHOCKI SŁAWOMIR Zbigniew

Sławomir_Cichocki_7 55 lat, zawód: przedsiębiorca
Mieszkaniec ul.Wrocławskiej, przedsiębiorca, rodzinnie od kilku pokoleń związany ze Starym Miastem. Jako przewodniczący Stowarzyszenia „Ulica Wrocławska” od kilku lat działa aktywnie na rzecz zatrzymania degradacji naszej dzielnicy.

 

  9. DWOREK TOMASZ

Tomasz_Dworek_9 44 lata, wykształcenie: wyższe
Politolog, pracuje na Politechnice, gdzie łączy wiedzę humanistyczną z techniką, dziennikarz, autor Kalendarium i tekstów interwencyjnych na portalu lepszypoznan.pl. Po mieście jeździ rowerem. Mieszka przy ul. Szyperskiej.

 

  12. GREGORCZYK ANNA Barbara

Anna_Gregorczyk_12 32 lata, zawód: mgr gospodarki przestrzennej
Planistka przestrzenna, artystka fotograf i promotor architektury, animatorka wydarzeń fotograficznych, mieszkanka Al. Marcinkowskiego.

 

  20. KORALEWSKA LIDIA

Lidia_Koralewska_20 44 lat, zawód: plastyk
Arteterapeuta, nauczyciel, działa na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami, mieszka przy ul. Zielonej.

 

  22. KURAŃDA PIOTR Wincenty

Piotr_Kurańda_22 39 lat, zawód: specjalista ds. BHP
specjalista ds. BHP, skupia się na poprawie bezpieczeństwa na Starym Mieście, mieszkaniec ul. Łąkowej.

 

  23. LIMANOWICZ MARCIN

Liminowicz_Marcin_23 33 lata, zawód: informatyk
Mieszkaniec ul. Solnej, absolwent Politechniki Poznańskiej, pracuje jako informatyk. Działa, by Stare Miasto było przyjaznym miejscem, w którym chce się żyć i wypoczywać.

 

  24. ŁYSZCZAK WOJCIECH

Wojciech_Łyszczak_24 34 lata, zawód: konferansjer
Konferansjer, pasjonat sztuki przemawiania, zwolennik dobrych inicjatyw dla Poznania – miasta w którym się wychował i którego jest fascynatem – Stare Miasto i tradycyjne i nowoczesne. Mieszka na Starym Rynku.

 

  26. MALESZKA JACEK Maciej

 Jacek_Maleszka_26 28 lat, zawód: architekt
Poznaniak z urodzenia, związany ze Starym Miastem od dziecka. Absolwent nieistniejącego już Publicznego Przedszkola nr 11, Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Krakowskiej, Gimnazjum nr 1 (obecnie przy Zespole Szkół Odzieżowych), Liceum św. Marii Magdaleny, Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Członek Stowarzyszenia Prawo do Miasta.
Obecnie doktorant na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W ramach dysertacji zajmuje się problemem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w Poznaniu. Autor kilku artykułów naukowych w dziedzinie rewitalizacji i ładu przestrzennego. Szczególnie bliskie są mu idee Jana Gehla prezentowane w „Życiu Między Budynkami”, a tytuł jego kolejnej książki – „Miasta dla ludzi” przyjmuje jako fundament swoich przyszłych działań w Radzie Osiedla. Jednocześnie studiuje Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zawodowo pracuje w rodzinnej pracowni architektonicznej. Jako członek zespołu jest laureatem m.in. wyróżnienia w konkursie na projekt koncepcji zagospodarowania Parku Rataje.
W trakcie studiów był aktywnym działaczem studenckim, wiceprzewodniczącym Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Działalność społeczną kontynuuje w dalszym ciągu. Jest współtwórcą i koordynatorem ogólnopolskich warsztatów studenckich Architektour „Miasto a człowiek, człowiek a miasto” (www.architektour.pl), w których każdego roku bierze udział ponad 150 uczestników z całego kraju, a prowadzącymi są architekci z znanych polskich i zagranicznych pracowni. Stara się aktywnie uczestniczyć w kulturalnym i twórczym życiu naszego miasta – w 2013 roku opracował projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania ul.Krakowskiej i Półowiejskiej w ramach budżetu obywatelskiego. Popiera i staram się coraz mocniej angażować w lokalne działania na rzecz poprawy jakości życia w naszym mieście. Brał czynny udział w wielu debatach, konferencjach i warsztatach, których stawiały sobie takie cele. Członek powołanego przez Radę Miasta Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania.
Prywatnie wraz z dziewczyną, aktywną działaczką Fundacji Głosem Zwierząt, jest opiekunem trzech kotów. W miarę swoich możliwości stara się pomagać w działaniach na rzecz pomocy bezdomnym zwierzakom i ochronie ich praw.

 

  35. PIOTROWSKA KORNELIA

Kornelia_Piotrowska_35 57 lat, zawód: pracownik socjalny
Aktywna działaczka na rzecz osób wykluczonych i eksmitowanych, mieszkanka ul. Półwiejskiej.

 

  37. RATAJ ANDRZEJ Michał

Andrzej_Rataj_37 36 lat, wykształcenie: doktor nauk prawnych
Doktor nauk prawnych, zamieszkały przy ul. Krakowskiej, Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Rybaki-Piaski (2008-2010), Rady Osiedla Stare Miasto (2011-2014), Przewodniczący Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej, organizator i koordynator kilkudziesięciu inicjatyw dla mieszkańców na Starym Mieście.

 

  40. RUNKE ŁUKASZ Krzysztof

Łukasz_Runke_40 29 lat, wykształcenie: wyższe
Absolwent socjologii, lokalny patriota, miłośnik psów, wycieczek rowerowych po Poznaniu, od urodzenia mieszkaniec ul. Garncarskiej.

 

  41. SIŃSKA WERONIKA Maria

Weronika_Sińska_41 24 lata, zawód: specjalista ds. rewitalizacji
Mgr gospodarki przestrzennej na UAM, specjalista ds. rewitalizacji. Od urodzenia mieszka przy ul. Półwiejskiej, aktywnie współtworzyła miejskie projekty dotyczące odnowy i rozwoju śródmieścia Poznania.

 

  42. SOKOLNICKA-GUZEK MARIA Tatiana

Maria_Sokolnicka_Guzek_42 33 lata, wykształcenie: wyższe, kulturoznawca
Założycielka Stowarzyszenia Plac Wolności, 33-letnia poznanianka zaangażowana w życie miasta, mama trójki dzieci, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego oraz Kulturoznawstwa, charakteryzator teatralny, towaroznawca jubilerski.
Moja wewnętrzna potrzeba, rodzinne tradycje pracy społecznej oraz chęć zmiany Poznania na miejsce lepsze, bardziej komfortowe i otwarte na nową jakość poskutkowały utworzeniem Stowarzyszenia Plac Wolności. Z bólem obserwuję upadające centrum, wyludniające się oraz zatrącające miły charakter serce miasta – by zmienić przyszłość tego rejonu zaangażowałam się i chcę zmiany. Uważam, że małymi udogodnieniami – powrotem do czystych ulic, ubranych w zieleń i meble (ławki, śmietniki, stoliki), poczuciem bezpieczeństwa (mobilizacją odpowiedzialnych służb) oraz urozmaiceniem czasu wolnego dostępną dla każdego ofertą kulturalną zmienimy kierunek rozwoju centrum miasta, odczarujemy je i zachęcimy wielu do odwiedzania śródmieścia, a także poprawimy codzienny komfort mieszkańców.
Praca społeczna, oddolna inicjatywa powinna łączyć pasję, determinację i dyplomatyczny dialog z miejskimi urzędnikami, takie doświadczenie zdobyłam podczas spotkań przygotowawczych do Strefy Kibica przed EURO2012. W pracy społecznika nie może zabraknąć samozaparcia i wizji możliwych do zrealizowania celów – takie przesłanki towarzyszą mi w pracy w Stowarzyszeniu Plac Wolności. Zgłaszając swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego, konkursu Centrum Warte Poznania kierowałam się przekonaniem, że mogę ulepszyć nasze miasto drobnymi działaniami (ustawienie ławek i stolików szachowych na placu Wolności). Codziennie obserwuję, jak te małe w skali miasta udogodnienia zmieniają codzienność mieszkańców!
Plac Wolności jest mi szczególnie bliski a jednocześnie dostrzec w nim można odbicie całego, kulejącego ostatnio miasta: był przez lata zamknięty, bo trwał przedłużający się remont, miał służyć mieszkańcom, lecz wycięte zostały drzewa dające cień a o montażu ławek zapomniano, doczekał się po długich oczekiwaniach fontanny, lecz funkcjonalnością, ceną i wyglądem nie dopasowuje się do naszych oczekiwań, a organizowany w tym miejscu sylwester miejski nie dorasta do pięt wielu imprezom z dużo mniejszych miast.
Przez ostatnie lata starałam się zaangażować na tyle, by zwrócić uwagę na problemy mieszkańców oraz zmobilizować władze do choćby drobnych zmian na lepsze. Poznań powinien stać się wygodniejszy dla starszych, piękny dla dzieci, interesujący dla młodych, zielony i tętniący życiem – dlatego należy zmienić priorytety i zadbać o zwykłego mieszkańca i jego codzienny komfort.
W Radzie Osiedla chciałabym być wsparciem dla mieszkańców jak i ich głosem w dialogu z instytucjami publicznymi.

 

  43. SROCZYŃSKI KRZYSZTOF

Krzysztof_Sroczyński_43 32 lata, wykształcenie: mgr inż. leśnictwa
Mieszkaniec Chwaliszewa, leśnik z wykształcenia, dla którego tereny zielone stanowią istotny element przestrzeni miejskiej, zwolennik powrotu miasta nad Wartę.

 

  49. WILAK ALICJA Teresa

Alicja_Wilak_49 56 lat, rencistka
Specjalista ds. podatków, społecznik, zaangażowana w poprawę bezpieczeństwa w rejonie pl. Cyryla Ratajskiego/3 Maja

 

  50. WOIŃSKA ANNA

Anna_Woińska_50 37 lat, zawód: pedagog
Mieszkanka ul. Garbary, mikroprzedsiębiorca, pedagog i esteta, miłośniczka Starego Miasta Poznania.