Ławica

  1. BIAŁAS ANDRZEJ Grzegorz

AndrzejBialas 58 lat, wykształcenie: mgr inż. automatyk
Chciałbym zarekomendować Państwu w nadchodzących wyborach osoby, które działały w Radzie oraz Zarządzie Osiedla w latach 2011-2015 oraz osoby nowe, które angażowały się w sprawy osiedla, współpracowały z Radą Osiedla, a dzisiaj do niej kandydują.
Szanowni Państwo, warunkiem skutecznego działania Rady Osiedla jest jej spójność i kompetencje w działaniu. Taką Radę Osiedla Ławica mięliśmy przez ostatnie 4 lata. Rada Osiedla to grupa społeczników, którzy MUSZĄ działać razem. To organ społeczny, który ma mobilizować jej członków do wypracowania kompromisów i wspólnego działania.

RO LAWICA face-page-001