Grunwald Południe

  27. NOWAK MAREK

Marek Nowak 44 lata, wykształcenie: wyższe
Jestem socjologiem akademickim zatrudnionym w Instytucie Socjologii UAM, od zawsze związanym z Poznaniem. Większą część życia mieszkam na Grunwaldzie. Ostatnie 7 lat, z żoną i dwojgiem dzieci zamieszkuję na os. Kopernika przy ul. Jugosłowiańskiej. Zawodowo zajmuję się społecznością miejską, współpracowałem przy opracowaniu dokumentu dotyczącego ożywiania centrum Poznania, współopiniowałem z ramienia Stowarzyszenia Prawo do miasta projekt ustawy rewitalizacyjnej, która jest opracowywana przez władze ministerialne. Obecnie jestem członkiem zarządu tej organizacji.
W radzie osiedla chciałbym się zająć poprawą jakości komunikacji pieszej i rowerowej (remonty chodników, wprowadzenie możliwości jazdy „pod prąd” osiedlowymi drogami dla rowerów, wprowadzenie na Kopernika stacji rowerów miejskich) oraz zagadnieniami ożywania przestrzeni osiedlowej. Chciałby stworzyć miejsce dla drobnego handlu. Obecnie rolnicy i sprzedawcy warzyw tułają się pod blokami, lub korzystają z uprzejmości mieszkańców domów jednorodzinnych. Taka przestrzeń np. na północ od Piotra i Pawła (za kompleksem drewnianych bud) mogłaby służyć do organizacji kiermaszy, czasowych ryneczków warzyw i owoców oraz wyprzedaży. Jestem za wydzieleniem z budżetu rady osiedla puli pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego. Takie pieniądze możnaby wykorzystywać na drobne usprawnienia i uporządkowanie zaniedbanych fragmentów Osiedla, zgodnie z oczekiwaniami konkretnych mieszkańców.