Górczyn

  14. MERGLER LECH Andrzej

MerglerLech 59, wykształcenie: wyższe techniczne
Na Górczynie mieszkam od 14 lat, a wcześniej na Łazarzu i Grunwaldzie, w bliskim sąsiedztwie naszego osiedla.
Chodziłem do VIII LO przy ul. Głogowskiej. Po studiach przez kilka lat pracowałem w zawodzie wyuczonym, jako inżynier-elektronik, potem prowadziłem działalność gospodarczą – zmieniłem zawód: byłem wydawcą, redaktorem, publicystą. Więcej o sobie na blogu.
Mam duże doświadczenie w działalności społecznej, w różnych organizacjach, niektóre z nich sam zakładałem – stowarzyszenia miejskie jak My-Poznaniacy czy Prawo do Miasta, i inne. W tej działalności zajmowałem się przestrzenią miejską, planami miejscowymi i warunkami zabudowy, ochroną terenów zieleni przez żywiołową zabudową (np. parku Rataje, Sołacza, południowego klina zieleni) i środowiska naturalnego (np. walką z hałasem), warunkami dla rozwoju komunikacji publicznej, problemami mieszkaniowymi i partycypacją społeczną – np. konsultacjami. To bogate doświadczenie bardzo przyda się w działalności w radzie osiedla.
Górczyn jest osiedlem mocno zróżnicowanym geograficznie. Na południu ma ono cenne przyrodniczo tereny Szacht, które trzeba chronić, dalej osiedla domów jednorodzinnych, potem tereny usługowe i poprzemysłowe, po drugiej stronie torów bloki stare i nowe, kamienice i resztki zabudowy wiejskiej. Każdy z tych fragmentów osiedla ma inne problemy i potrzeby, ale Górczyn jako całość dysponuje wielkim potencjałem rozwoju. Do tego potrzebuje infrastruktury, w pierwszej kolejności transportowej.
Mieszkam w tej części osiedla, które mieści się za torami kolejowymi. Oprócz kanalizacji burzowej potrzebuje ona poprawy stanu dróg (niektóre są jeszcze gruntowe – np. ul. Kobylińska) i chodników, zbudowania oświetlenia tam gdzie go brak (np. ul. Reglowa), zadbania o zieleń, systematycznie niszczoną. Nie ma w części osiedla żadnych placów zabaw dla dzieci, terenów sportu i rekreacji, ani przestrzeni publicznych z ławkami, itd. Trzeba też dopilnować kształtu inwestycji, które przewiduje plan miejscowy na południe od ul. Czechosłowackiej oraz sposobu zagospodarowania terenu Fortu IX, z którym graniczymy.
Jestem sekretarzem – wiceprezesem zarządu stowarzyszenia Prawo do Miasta, które ma jednego przedstawiciela w Radzie Miasta Poznania i reprezentanta we władzach wykonawczych w osobie zastępcy prezydenta Poznania. To bardzo korzystne dla lobbowania w sprawach osiedla.
Polecam też mój profil na Facebooku.