Współtworzymy grupę inicjatywną Koalicja Prawo do Miasta

W tym roku odbywają się wybory samorządowe. W październiku lub w listopadzie wybierzemy radnych miejskich i wojewódzkich, oraz prezydenta Poznania. Ogłaszamy dziś, że wspólnie powołamy społeczny, obywatelski komitet wyborczy, który wystawi kandydatów do rady miasta Poznania oraz kandydata/kę na prezydenta Poznania i przeprowadzi ich kampanię wyborczą. Deklarację tę składamy jako grupa osób działających społecznie na rzecz miasta i mieszkańców w stowarzyszeniach, radach osiedli oraz indywidualnie. Listę tych osób, jako inicjatorów utworzenia takiego komitetu wyborczego, podajemy dzisiaj do publicznej wiadomości.

Deklarujemy powołanie we właściwym terminie Komitetu Wyborczego Wyborców, który zgodnie z kodeksem wyborczym ustanawiają osoby fizycznie, a ich indywidualna afiliacja organizacyjna czy polityczna nie ma formalnego znaczenia. Utworzymy demokratycznie zorganizowany i kierowany komitet mieszkańców, apartyjny, nie oznakowany żadną ideologiczną etykietą, neutralny światopoglądowo.
Chcemy wziąć realną, polityczną współodpowiedzialność za miasto i jest to podstawowy powód naszego zamiaru startu wyborach. Bez znaczącego udziału we władzy możemy tylko być, i jesteśmy, petentami dobijającymi się o społeczne racje do drzwi urzędów, instytucji i polityków. Idziemy do wyborów po mandaty radnych, by utworzyć społeczny klub radnych miejskich, bez którego akceptacji nie da się dalej zarządzać naszym miastem. Mieszkańcy muszą mieć swoją bezpośrednią reprezentację w miejskich władzach, a nie tylko przez reprezentantów partii politycznych, których odległe centrale decydują np. o tym, jak mają głosować ich radni albo kogo wystawić na burmistrza. O lokalnych sprawach trzeba decydować lokalnie głosami tych, którzy są najbliżej mieszkańców, uwzględniając ich opinie.
Poznań potrzebuje nowej energii, która popchnie nasze miasto na drogę wyraźnych zmian – zdecydowanie i konsekwentnie wprowadzanych zasad zrównoważonego, społecznie sprawiedliwego, nowoczesnego rozwoju i partycypacyjnej demokracji miejskiej. Tą energią dysponują poznaniacy, i zostanie ona uruchomiona jeśli stworzymy warunki do pełnego korzystania przez ogół mieszkańców z ich prawa do miasta. Dlatego nazywamy naszą inicjatywę „Koalicja Prawo do Miasta” ze względu na uniwersalny, prospołeczny charakter przesłania jakie ta nazwa niesie.
Przez kilkanaście lat udziałem Poznania był dryf rozwojowy, co skutkuje stagnacją, wyprowadzką poznaniaków z miasta, brakiem poprawy warunków życia, zwłaszcza w dzielnicach śródmiejskich, a w niektórych dziedzinach – kryzysem. Efekciarskie, gigantomańskie inwestycje, chybione i marnotrawne, są jednym z czynników sprawczych tego kryzysu. Kierunkowo słuszne próby zmian polityki miejskiej w ostatniej kadencji władz okazują się bardziej deklaratywne niż faktyczne, niekonsekwentne, fragmentaryczne. Tak dalej być nie może, bo traci na tym Poznań i poznaniacy!
W kampanii wyborczej przedłożymy poznaniakom pakiet konkretnych, spójnych i realnie wykonalnych projektów działania władz miasta w następnej kadencji, których realizacja przyniesie jakościowo znaczącą poprawę warunków i poziomu życia ogółu mieszkańców. Będzie to nasze konkretne, wyborcze zobowiązanie wobec poznaniaków, którego wykonanie będzie łatwo sprawdzać.
Jesteśmy otwarci na różne grupy, środowiska, społeczności i aktywne osoby, działające dla Poznania i poznaniaków. Warunkiem współpracy jest dla nas zbieżność programowa na gruncie 15 Tez o Mieście Kongresu Ruchów Miejskich, które są podstawą programu wyborczego oraz wiarygodna zdolność do partnerskiego, efektywnego współdziałania w komitecie wyborczym i kampanii wyborczej. Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ

http://www.koalicjapdm.org/

 

GRUPA INICJATYWNA KOALICJI PRAWO DO MIASTA

Andrzej Białas
Współzałożyciel i były prezes zarządu stowarzyszeń My-Poznaniacy i Prawo do Miasta, honorowy członek Prawa do Miasta. Przewodniczący Rady Osiedla Ławica od kilku kadencji, przewodniczący Rady Społecznej Szpitala im F. Raszei i członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pełnomocnik wyborczy komitetów społecznych KWW My.Poznaniacy i Koalicja PdM w wyborach miejskich 2010 i 2014 r. Laureat Nagrody Giganta Roku 2016. Obecnie Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania. Żonaty, kibic Lecha Poznań, z zawodu inżynier automatyk i menadżer.

Dorota Bonk-Hammermeister
Współzałożycielka stowarzyszeń Prawo do Miasta (obecnie prezeska) i Wildeckiej Inicjatywy Lokalnej WILdzianie (członkini zarządu), Przewodnicząca Rady Osiedla Wilda. W 2014 r. pełnomocnik finansowy KWW Koalicja PdM.

Magdalena Garczarczyk
Członkini Stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko, które wraz z mieszkańcami współprowadzi ogród społeczny na Łazarzu. Od lat zaangażowana w działania na rzecz zieleni w mieście, partycypacyjne, integrujące mieszkańców oraz edukacyjne dla dzieci i rodziców. Członkini nieformalnej grupy “Razem Raźniej”, zrzeszającej rodziców dzieci z autyzmem i ZA. Radna Osiedla Strzeszyn. Architektka krajobrazu, animatorka i nauczycielka.

Paweł Głogowski
Założyciel i prezes Stowarzyszenia Ulepsz Poznań, które na przestrzeni ostatnich 7 lat zorganizowało ponad 30 projektów miejskich związanych z edukacją, partycypacją, zrównoważonym transportem czy estetyką przestrzeni miejskiej. Współtwórca Fundacji Junior, pomagającej dzieciom w nauce i rozwoju kulturalnym. Członek Poznańskiego Alarmu Smogowego. Pisze doktorat na temat partycypacji społecznej na poziomie europejskim. Z wykształcenia prawnik i europeista.

Andrzej Janowski
Prezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Prowadzi w bramie kamienicy na poznańskim Łazarzu kino sąsiedzkie – Kino w Bramie 46. Doprowadził do zamontowania na Łazarzu czujników badających jakość powietrza. Zaangażowany w konsultacje społeczne projektów transportowych, zgłaszanie i promowanie projektów w budżecie obywatelskim. Z zawodu radca prawny.

Joanna Jaśkowiak
Notariusz, członkini Rady Programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet, sympatyczka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, współorganizatorka 26. Finału WOŚP Poznań-Ławica oraz współorganizatorka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się w Poznaniu 7 kwietnia 2018 roku.

Arkadiusz Kluk
Założyciel i prezes poznańskiego Stowarzyszenia Grupa Stonewall działającego na rzecz równouprawnienia osób LGBT+, organizator festiwalu Poznań Pride Week i Marszu Równości. Członek zespołu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, studiował gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Aktywista miejski, mieszka na Jeżycach.

Marcin Kowalczyk
Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Prawo do Miasta, absolwent Szkoły Liderów Demokratycznych. Prawnik, ekspert samorządowy.

Lech Mergler
Prezes zarządu Kongresu Ruchów Miejskich, wiceprezes zarządu Stow. Prawo do Miasta. Współzałożyciel stow. My-Poznaniacy, Prawo do Miasta i federacji Kongres Ruchów Miejskich. Szef sztabów wyborczych w 2010 (My.Poznaniacy) i 2014 (K-PdM). Współautor i autor kilku książek, w tym “Anty-bezradnika przestrzennego” (2013, Nagroda Główna im. J.Regulskiego 2016 w obszarze ładu przestrzennego). Zajmuje się też ochroną zieleni, środowiska i udziałem mieszkańców w demokracji miejskiej. Były inżynier, wydawca, redaktor, publicysta.

Włodzimierz Nowak
Współzałożyciel Stowarzyszenia Urbanator, inicjator grupy Nasz Grunwald, radny osiedla Grunwald Południe. Koordynował i współtworzył program wyborczy My.Poznaniacy (2010), członek zarządu My-Poznaniacy (2010-13) odpowiadając za transport, strategię i rewitalizację, inicjator akcji utworzenia Osiedla Stary Grunwald (poparcie 2500 mieszkańców w 2010), współinicjator Kongresu Ruchów Miejskich, autor Pakietu Usprawnień Transportowych (w tym wydzielenie torowisk na Grunwaldzkiej, Głogowskiej, buspasów na Dąbrowskiego, Kościelnej, Garbarach, Mostowej z 2011), współinicjator Inicjatywy Uchwałodawczej na rzecz wstrzymania podwyżek cen biletów MPK (2012), współautor Mitologii Grobelnego (2014), autor społecznych projektów uspokajania ruchu i PBO Bezpieczna Droga do Szkoły (2015-2017), współzałożyciel stow. Urbanator, inicjator kampanii NOWA Głogowska nas połączy i Pieszej Masy Krytycznej (2017). Menedżer, absolwent MBA i Europeistyki.

Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
Przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce, członkini Stowarzyszenia Prawo do Miasta, była prezeska Stowarzyszenia kobiet KONSOLA, Inicjatorka Porozumienia żłobkowego, była wicepełnomocniczka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet.

Paweł Sowa
Wiceprezes i jeden z założycieli Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, radny Osiedla Naramowice, przewodnik turystyczny po Poznaniu i pilot wycieczek turystycznych, absolwent gospodarki przestrzennej na UAM. Od 12 lat zaangażowany w różne inicjatywy – między innymi: walkę o budowę tramwaju na Naramowice, nowe połączenia lotnicze z poznańskiej Ławicy, rozwój turystyki i komunikacji publicznej, dokończenie Zachodniej Obwodnicy Poznania, zabiegi o przywrócenie starego gmachu dworca Poznań Główny i estetyzację peronów, wspieranie drobnego handlu. Dużo czasu poświęcił w ostatnich 3 latach na utworzenie Parku “Przy Żurawińcu” na Naramowicach, składając projekt do budżetu obywatelskiego w 2015 roku.

Tomasz Wierzbicki
Członek zarządu Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Radny Miasta Poznania, radny Osiedla Świerczewo. Zaangażowany m. in. w poprawę transportu publicznego (m. in. wydzielenie torowisk tramwajowych na Grunwaldzkiej i Głogowskiej), warunków ruchu pieszego (przejście dla pieszych przy dworcu przez Most Dworcowy) i rowerowego (m. in. budowa dróg rowerowych na Dolnej Wildzie, Czechosłowackiej odtworzenie kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym na Dębinie). Od 9 lat działa w Radzie Osiedla Świerczewo, zabiegał m. in. o zagospodarowanie Szacht na przestrzeń parkowo-rekreacyjną.

Maciej Wudarski
Współzałożyciel i lider stow. My-Poznaniacy i Prawo do Miasta, jeden z inicjatorów Kongresu Ruchów Miejskich, był wiceprzewodniczącym RO Krzyżowniki-Smochowice. Zajmuje się zielenią i środowiskiem, zrównoważonym transportem oraz zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej. Współautor nagrodzonego Grand Prix Nagrody im. J. Regulskiego „Anty-bezradnika przestrzennego”. Kandydat na prezydenta Poznania Koalicji Prawo do Miasta w 2014 r. Od grudnia 2014 r. zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Z wykształcenia inżynier, poznański przedsiębiorca.

15 TEZ MIEJSKICH

https://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie/