Wesprzyj nas!

Jeśli podoba się Ci to, co robimy i chcesz nam pomóc w przeprowadzeniu skutecznej kampanii wyborczej, zasil nasze konto.
Liczymy na wsparcie ze strony wszystkich, którzy cenią naszą pracę. Liczy się każda wpłata!

Nasz numer konta:
Konto KWW Koalicja Prawo do Miasta
38 1240 1750 1111 0010 5968 8553

Trochę formalności:

  • środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego,
  • zasilenie konta może nastąpić przelewem, kartą płatniczą lub czekiem rozrachunkowym do wysokości 25200 zł.

Nie można wpłacać gotówki w banku i na poczcie.