TEZY MIEJSKIE

Miasto jest dla ludzi

 

1. Wszyscy mamy prawo do miasta, w którym żyjemy.

 

2. Budżet partycypacyjny = budżet miasta współtworzony przez mieszkańców.

 

3. Miasto sprawiedliwe sprzyja równości, przeciwdziała biedzie i wykluczeniu.

 

4. Bez rewitalizacji centrum nie ma rozwoju miasta.

 

5. Ład przestrzenny i zieleń to warunek wysokiej jakości życia w mieście.

 

6. Nie tylko wybory – demokracja miejska to współdecydowanie i społeczna partycypacja.

 

7. Stop suburbanizacji, która zabiera miastu mieszkańców.

 

8. Instytucje krajowe w różnych miastach, nie tylko w stolicy.

 

9. Podstawa komunikacji to transport zrównoważony – podróże piesze, rowerem, tramwajem lub autobusem, koleją miejską.