15 Tez o Mieście

TEZY MIEJSKIE rozwijają określają nasze przekonania na temat miasta i jego rozwoju w odniesieniu do różnych obszarów życia miasta. To stwierdzenia dla nas najważniejsze, pod którymi podpisujemy się i którymi kierujemy się w naszych działaniach. 1. Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta. Jest nim prawo do korzystania z

Więcej

TEZY MIEJSKIE

Miasto jest dla ludzi   1. Wszyscy mamy prawo do miasta, w którym żyjemy.   2. Budżet partycypacyjny = budżet miasta współtworzony przez mieszkańców.   3. Miasto sprawiedliwe sprzyja równości, przeciwdziała biedzie i wykluczeniu.   4. Bez rewitalizacji centrum nie ma rozwoju miasta.   5. Ład przestrzenny i zieleń to

Więcej