Przyszłość Golęcina

Jak ma się zmienić Rusałka i na co powinno być miejsce na Golęcinie? Tenis, lekkoatletyka czy żużel? Dobiegają końca konsultacje społeczne. W studiu Arleta Matuszewska z rady os. Strzeszyn, Krzysztof Jordan, dzierżawca obiektów na Golęcinie, Janusz Szydłowski z AZS, Łukasz Mikuła, radny komisji polityki przestrzennej i Rafał Janowicz, koordynator konsultacji.

Więcej