Krzyżowniki-Smochowice

  24. SZALEJEWSKI ALOJZY Tadeusz 75 lat, wykształcenie: dr inż. budownictwa Organizator społeczności lokalnej, współtwórca osiedlowej infrastruktury, ciągle aktywny społecznie. Nadal zamierza wspomagać mieszkańców w budowie lokalnej samorządności.  

Więcej