15 Tez o Mieście

TEZY MIEJSKIE rozwijają określają nasze przekonania na temat miasta i jego rozwoju w odniesieniu do różnych obszarów życia miasta. To stwierdzenia dla nas najważniejsze, pod którymi podpisujemy się i którymi kierujemy się w naszych działaniach. 1. Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta. Jest nim prawo do korzystania z

Więcej