7. dr inż. Alojzy Szelejewski

Przewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, inżynier budownictwa, za zasługi dla Miasta odznaczony „Złotą Różą”

Od urodzenia mieszkam w Krzyżownikach, które w 1950 roku włączone zostały w granice Poznania (dziś Krzyżowniki-Smochowice). Razem z żoną Teresą wychowaliśmy czworo wspaniałych potomków. Z wykształcenia jestem dr inżynierem budownictwa.

Od trzydziestu lat działam społecznie dla dobra miasta i naszego osiedla. Inicjowałem i powoływałem kolejne komitety i stowarzyszenia budujące infrastrukturę – od początku powstało ich już 89. Byłem wiceprzewodniczącym komitetu budującego sieć gazową w ramach którego wykonano 5 km sieci gazowej i podłączono 270 posesji. Przewodniczyłem komitetowi rozbudowy szkoły podstawowej w ramach której wybudowano osiem klas oraz kotłownię. Byłem inicjatorem i aktywnym uczestnikiem kanalizowania osiedla (wykonano wtedy 42 km sieci i podłączono ok. 2.500 posesji) oraz telefonizacji – podłączono do sieci 1.800 nowych odbiorców.

Podczas przemian w latach 1989-1991 byłem jednym z liderów tworzonych nowych struktur samorządowych w Poznaniu i przyczyniłem się do powołania pierwszej w Poznaniu Rady Osiedla – Krzyżowniki-Smochowice (w której działam do dnia dzisiejszego). Współtworzyłem także Porozumienia Osiedli. Uczestnicząc w pracach Komisji Gospodarki Komunalnej pierwszej kadencji Rady Miasta Poznania, zainicjowałem wprowadzenie nocnych autobusów, kursujących również na osiedla peryferyjne. W uznaniu zasług wniesionych dla dobra miasta i osiedla, w 2011 roku kapituła przyznała mi „Złotą Różę”.

W nadchodzącej kadencji zamierzam rozszerzyć dotychczasową działalność na północno-zachodnim obszarze Poznania w zakresie kompleksowego zagospodarowania terenów rekreacyjnych oraz poprawy układu komunikacyjnego – poprzez budowę wiaduktów w ulicy Lutyckiej i dokończenie budowy ulicy Sytkowskiej, co umożliwi dojazd mieszkańcom Krzyżownik-Smochowic do stacji Poznań Wola i dalej koleją do centrum miasta. Inwestycja poprawi także układ komunikacyjny autobusów.