Sprawozdanie z walnego zebrania PdM – 5 marca 2015

Sprawozdanie z walnego zebrania PdM – 5 marca 2015

Na walnym zebraniu PdM 2015

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 5 marca br., w Klubie Osiedlowym KRĄG na Łazarzu, odbyło się statutowe walne zebranie Stowarzyszenia Prawo do Miasta. Poprzednie miało miejsce 28 listopada 2013 r. i przyjęliśmy na nim uchwałę ws. udziału PdM w wyborach miejskich w 2014 r.

Pierwszą część zebrania wypełniła rozmowa z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania, który był naszym gościem. Rozmawialiśmy szczerze o aktualnych problemach miejskich – tak, jak są one widziane z punktu widzenia prezydenta, którego kadencja niedawno się zaczęła. W tej części zebrania brał także udział nasz kolega w PdM, zastępca prezydenta J.Jaśkowiaka, Maciej Wudarski.

Następnie, zgodnie z planem przyjęliśmy sprawozdanie z działalności w 2014 r. oraz rozliczenie finansowe, które było proste, bo jedynym naszym przychodem w ub. roku były składki członkowskie (ok. 2 tys. PLN).

Potem, w związku z rezygnacją Macieja Wudarskiego z funkcji wiceprezesa i członka zarządu, odbyły się wybory uzupełniające. Wybraliśmy czworo nowych członków zarządu, ponieważ rozszerzyliśmy skład zarządu do 7 osób, na co pozwala statut, a przed nami duże wyzwania. Na najbliższym zebraniu zarządu zostanie wybrany nowy wiceprezes zarządu. Nowi członkowie zarządu to:

Władka Kijewska (24 lata), wkrótce kończy studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej;

Lech Mergler (59 lat), publicysta i wydawca, autor m.in. książki „Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu”;

Dr Marek Nowak (44 lata), socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM, specjalizujący się w socjologii i rewitalizacji miasta;

Tomasz Wierzbicki (24 lata), radny Miasta Poznania, przew. zarządu RO Świerczewo, absolwent UAM (planowanie przestrzenne) i student budownictwa na Politechnice Poznańskiej.

Dla przypomnienia – prezesem zarządu pozostaje Andrzej Białas, przew. RO Ławica, inżynier automatyk; wiceprezesem – dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, historyk sztuki, pracownik naukowy na Wydziale Architektury PP, współtwórczyni stow. Piękne Jeżyce; członkinią zarządu odpowiedzialną za finanse – Dorota Bonk-Hammermeister z RO Wilda i stow. WILDzianie, filozof z wykształcenia.

W kolejnym kroku przyjęliśmy do Stowarzyszenia ośmioro nowych członków, naszych towarzyszy z kampanii wyborczej, więc PdM liczy obecnie 50 członków i członkiń.

Przyjęliśmy dwie uchwały: wewnętrzną dotyczącą rozwoju instytucjonalnego PdM oraz uchwałę polityczno-programową.

W ostatniej części zgromadzenia przedyskutowaliśmy udział członków, sympatyków i sojuszników PdM w wyborach rad osiedli, oraz projekt organizacji działania stowarzyszenia, która ma się opierać na koordynatorach poszczególnych dziedzin tematycznych.

Zebranie trwało 3 godziny i miało charakter zamknięty.

Oprac. LM