Spotkanie publiczne na temat przyszłego kształtu Trasy Katowickiej

Szanowni Państwo,
Jutro, w czwartek, 6 marca br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 19 na Os. Świecenia 1 na Ratajach odbywa się spotkanie publiczne na temat przyszłego kształtu Trasy Katowickiej.

Informowaliśmy już poznańskie redakcje, że wystąpiliśmy do Prezydenta Poznania o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie, w formie tzw. (potocznie) „sondażu deliberatywnego”, wzorowanego na konsultacjach w sprawie zagospodarowania stadionu im. E. Szyca w maju 2012 r. (szczegóły tutaj: http://www.poznan.pl/mim/main/debata-na-temat-stadionu-szyca,p,15574,23103.html).

Prezydent odmówił – pisma dla przypomnienia w załączeniu, są krótkie. Wiceprezydent M.Kruszyński publicznie ogłosił, że nieodwołalnie nastąpi odbudowa estakady katowickiej w dotychczasowej postaci.

Na jutrzejszym spotkaniu więc, razem ze Stowarzyszeniem My-Poznaniacy, które ma w tej kwestii bardzo zbliżoną postawę, będziemy przekonywać do przeprowadzenia formalnych, pełnych konsultacji społecznych na ten temat. Traktujemy ich formę wtórnie i rzeczowo, nie nadrzędnie. Prostujemy, że wbrew informacjom w niektórych mediach nigdy nie opowiadaliśmy się za żadnym szczegółowym rozwiązaniem: nad ziemią, po ziemi, w ziemi, pod ziemią, dookoła albo kombinowanym.. Najpierw potrzebne są informacje.

Najważniejsze jest to, że Prezydent Poznania łamie miejskie prawo lokalne i własne zarządzenia odmawiając przeprowadzenia konsultacji społecznych dla tak dużego przedsięwzięcia. Wydawało się oczywiste, że muszą się one odbyć, tak jak w sprawie dziesiątek innych decyzji Miasta o wiele mniejszej rangi, bo nakazuje to prawo lokalne przyjęte Uchwałą Rady Miasta Poznania r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie M. Poznania http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2006-2010,2/lxxx-1200-v-2010-z-dnia-2010-11-09,35808/, której § 4 mówi, że:
„Prezydent przeprowadza na zasadach określonych w uchwale konsultacje w sprawach zasadniczych dla rozwoju Miasta, w tym: (…)
3) inwestycji wieloletnich o znaczeniu ogólnomiejskim, regionalnym i ponadregionalnym, planowanych o realizacji z udziałem środków z budżetu Miasta;… (…)”

Ponadto 6 sierpnia 2013 r. Prezydent Poznania wydał Zarządzenie nr 537/2013/P dotyczące sposobu opiniowania projektów przebudowy układu drogowego (w załączeniu). Wywołał je konflikt wokół fasadowych konsultacji rozwiązań drogowych przy nowym dworcu kolejowym w ub.r., które rozpoczęły się po zamknięciu ostatecznego projektu, co było raczej regułą niż wyjątkiem. Sposób opiniowania jest w nim szczegółowo opisany i sformalizowany, łącznie ze schematami procedur, włączeniem rad osiedli, terminami, zgłaszaniem uwag przez mieszkańców utd. Czwartkowa debata na Ratajach nie spełnia kryteriów konsultacji zorganizowanych zgodnie z tymi przepisami.

Odmowa prezydenta narusza oba przepisy i oznacza gwałt na zasadach demokratycznej partycypacji mieszkańców Poznania we współrządzeniu miastem – władze powołują się na nią głównie w mało ważnych sprawach.

Przypominamy, że np. rozwiązania dla lokalnej ulicy Smołdzinowskiej (k. Volkswagena) powstawały w wyniku analizy wielokryterialnej, w licznych spotkaniach, ankietach i finalnym głosowaniu mieszkańców – http://www.poznan.pl/mim/wiadmag/news/glosowanie-na-zielincu-zmiany-ukladu-komunikacyjnego,61059.html. Podobnie – sprawa modernizacji ronda Rataje http://www.tvn24.pl/poznan,43/tak-bedzie-wygladac-rondo-rataje-poznaniacy-wybrali-najdrozszy-wariant,345765.html. Oraz liczne inne przykłady drogowe i nie tylko.
Estakada katowicka to projekt najdroższy, o strategicznym znaczeniu dla całego miasta, ale nikt (poza autorami), w tym rada miasta, nie zna żadnych szczegółów proponowanych rozwiązań, a decyzje zapadają ponad głowami wszystkich. Nic nie wiadomo o możliwych innych wariantach itd.

W związku z powyższym składamy do Rady Miasta skargę na Prezydenia o złamanie ww. przepisów.
Serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku
Lech Mergler, tel. 504 636 972
Stow. Prawo do Miasta

DW:
Arleta Matuszewska, prezes zarządu stow. My-Poznaniacy
Andrzej Białas, prezes zarządu stow. Prawo do Miasta
Maciej Wudarski, wiceprezes zarządu stow. Prawo do Miasta