Sondażu deliberatywny na temat przyszłości trasy katowickiej po rozebraniu estakady

Szanowni Państwo,

Przekazujemy poznańskim redakcjom, radnym, organizacjom i ekspertom informacje dotyczące propozycji przeprowadzenia tzw. (potocznie) „sondażu deliberatywnego” na temat przyszłości trasy katowickiej po rozebraniu estakady.

W związku z przeciwstawnymi publicznymi opiniami na temat potrzebnych/ możliwych/ słusznych rozwiązań w tej sprawie, w połowie stycznia br. wystąpiliśmy do Prezydenta Poznania z propozycją zorganizowania sformalizowanej, szerokiej debaty społecznej, wzorowanej na dyskusji na temat przyszłości stadionu Szyca przeprowadzonej z inicjatywy Prezydenta w maju 2012 r. Pismo w tej sprawie, i odpowiedź, w załączeniu.

W tamtej, i obecnie zaproponowanej dyskusji, połączonej ze społecznymi sondażami, wystąpieniami ekspertów i grup interesariuszy chodzi o to, by reprezentatywna grupa mieszkańców Poznania, z całego miasta oraz najbardziej zainteresowanej społeczności lokalnej, wypracowała a potem wyraziła swój pogląd na temat wybranej sprawy. Grupa ta uzyskuje komunikatywne informacje, opinie, oceny od zainteresowanych tematem stron („interesariuszy”), w tym argumenty ekspertów niezależnych od władz, ma też możliwość uzyskania od nich uzupełniających wyjaśnień i odpowiedzi na poszerzające pytania. Następnie dysponując tą wiedzą i zrozumieniem, dyskutuje w grupach różne rozwiązania, a potem w głosowaniu wybiera najlepsze.

Sprawa przyszłości estakady w ul. Krzywoustego ma ogromną wagę dla mieszkańców Rataj, ich głos musi być wysłuchany, zwrosiliśmy sie do ratajskich rad osiedliz informacją o propozycji deliberacji. Ale ta sprawa ma też wielkie znaczenie dla komunikacji w całym mieście, i dla ogółu mieszkańców Poznania. Także dlatego że planowana odbudowa to ogromny wydatek publiczny – wydając pieniądze na nią, musimy zrezygnować z zaspokojenia innych potrzeb. Dlatego chyba po raz pierwszy nim zapadły nieodwracalne decyzje, istnieje możliwość poznania opinii mieszkańców– jaki jest ich stosunek do tak wielkiego wydatku, na tle koniecznych wydatków na inne potrzeby? To szczególny test intencji władz w zakresie demokratycznej partycypacji społecznej – zapytać w sposób zorganizowany mieszkańców o zdanie w sprawie wielkiej wagi, nie tylko w sprawach drobnych – w takim momencie, kiedy opinia mieszkańców może wpłynąć na decyzję. Przypomnijmy – „słynny” sondaż deliberatywny na temat „co dalej zrobić ze stadionem Lecha”, odbył się gdy obiekt był już oddany do użytku, a władze postąpiły odwrotnie do jego wyniku..

Prezydent odrzucił propozycję przeprowadzenia sondażu i kwalifikowanej deliberacji, bo wg niego decyzja już zapadła i opinia mieszkańców nie może jej zmienić. Nie wiadomo jednak dlaczego? ZDM poinformował, że nie analizował żadnych innych wariantów poza własnym, jedynie słusznym projektem (mamy pismo). Skąd więc wiadomo, że inne są gorsze? Opinie ekspertów są podzielone, ale nie są szerzej znane żadne wyliczenia, analizy, alternatywne symulacje kosztów, itd.. Bez tego mamy odpowiedź władz według formuły „nie, bo nie”.

Urząd miasta zaprasza na dyskusję na Ratajach 6 marca organizowaną przez radnych PO, weźmiemy w niej udział i będziemy przekonywać do przeprowadzenia w sprawie przyszłości estakady kwalifikowanej debaty i sondaży. Tytułem ilustracji prezentujemy Państwu prezentację czterech wariantów rozwiązań dla stadionu Szyca, którą urząd przedstawił mieszkańcom do wyboru w maju 2012 r. – tak to powinno wyglądać!
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Za stowarzyszenie Prawo do Miasta

Lech Mergler, tel. 504 636 972
Maciej Wudarski, wiceprezes zarządu, tel. 602 253 559