Przyjazne Centrum Poznania

Zachęcamy do podpisywania petycji skierowanej do Prezydenta i Rady Miasta Poznania oaz Rady Osiedla Stare Miasto.

Petycja znajduje się pod adresem https://www.petycjeonline.com/przyjazne_centrum_poznania

Petycję podpisały już: Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, Partia Zieloni – Poznań, Stowarzyszenie Poznaniacy.info, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, Stowarzyszenie Rowerowy Poznań oraz Partia Razem – Poznań.

 

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Radni Miasta Poznania,
Szanowni Radni Osiedla Stare Miasto,

Jako mieszkańcy Poznania pragniemy wyrazić poparcie dla zmian komunikacyjnych w centrum miasta, które są planowane w najbliższym czasie: wprowadzenie kolejnych etapów uspokojenia ruchu na obszarze Starego Miasta oraz wydzielenie buspasów na ciągu ulic Garbary i Droga Dębińska – Kazimierza Wielkiego – Mostowa.

Przestrzeń centrum miasta została przez ostatnie kilkadziesiąt lat w dużej mierze zdominowana przez jeden środek transportu, jakimi są samochody osobowe. Skutkuje to znacznym ograniczeniem przestrzeni dla pieszych, brakiem preferencji dla transportu publicznego oraz rowerowego. Paradoksalnie, zgodnie z badaniami z 2014 r., ponad 70% gospodarstw domowych na Starym Mieście nie posiada żadnego samochodu! Mimo to śródmiejskie ulice utraciły swój dawny charakter – zanikają na nich usługi, niemal całkowicie wymarły jakiekolwiek funkcje społeczne tych przestrzeni publicznych.

Uważamy, że Stare Miasto jest zbyt cennym miejscem dla naszego miasta, aby ten stan rzeczy nadal miał się utrzymywać. Nowoczesne miasta na całym świecie zauważyły już problem zaniku funkcji miastotwórczych, który jest w dużej mierze spowodowany dominacją komunikacji samochodowej.

Z zadowoleniem przyjęliśmy więc plany władz Miasta, które mają na celu uwolnienie chodników od parkujących samochodów, uprzywilejowanie autobusów na głównym ciągu komunikacyjnym w centrum miasta i wprowadzeniu ułatwień dla rowerzystów. Zmiany, które zostaną wprowadzone doprowadzą do poprawy komfortu użytkowania przestrzeni publicznej przez najsłabsze grupy społeczne: dzieci, osoby starsze jak i te zmagające się z niepełnosprawnościami.

Zdajemy sobie sprawę, że planowane rozwiązania mogą budzić pewien opór. Podzielając częściowo obawy mieszkańców Starego Miasta, wnioskujemy równolegle o rozważenie wprowadzenia poniższych rozwiązań:

  • przeznaczenie środków na małą architekturę i zieleń, co pozwoliłoby na poprawę estetyki śródmiejskich ulic,
  • budowę przez miasto systemu car-sharingu, który (jak pokazują doświadczenia innych miast) może przyczynić się do znacznej redukcji liczby samochodów indywidualnych,
  • znaczne ograniczenie możliwości nadużyć wydawania identyfikatorów dla mieszkańców, które są wydawane na podstawie umów użyczeń dla osób niemieszkających na Starym Mieście i Jeżycach,
  • przeznaczenie części miejsc w strefie płatnego parkowania jedynie dla mieszkańców danej ulicy,
  • dopuszczenie parkowania przez mieszkańców w godzinach wieczornych i nocnych na parkingach buforowych, na zasadach na jakich mogą oni parkować w strefie parkowania.

Wierzymy, że jest jeszcze szansa na sprawienie, aby Stare Miasto w Poznaniu stało się przestrzenią przyjazną dla wszystkich mieszkańców – zarówno tego obszaru, jak i całego Poznania, ale także dla przyjezdnych i turystów. Liczymy więc na wprowadzenie w życie planowanych rozwiązań, z uwzględnieniem powyższych postulatów. Doświadczenia innych miast pokazują, że stawianie na pieszych, transport publiczny i rowerowy w centrach miast, przyczynia się zarówno do poprawy warunków życia mieszkańców, jak i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.