8. Krzysztof Piechocki

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Sołacz, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sołacza, organizator Koncertów Sołackich.

Krzysztof Piechocki
home   Sołacz, ul. Podolska 26
www   facebook.com/solacz
www   rosolacz@onet.pl
mobile   603 857 258

 

Jestem wiceprzewodniczącym Rady Osiedla Sołacz. W Radzie działam nieprzerwanie od osiemnastu lat, nie pobierając za wykonywaną prace społeczną wynagrodzenia. Jestem również wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Sołacza.

Od siedemnastu lat organizuję Koncerty Sołackie – coroczny cykl około dziesięciu koncertów w lipcowe i sierpniowe niedziele w Parku Sołackim. Koncerty weszły do tradycji poznańskich imprez kulturalnych, co zostało docenione przez Miasto Poznań poprzez przyznanie dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert. Kolejne wydarzenie kulturalne, którego współorganizatorem jestem, to Zaduszki Sołackie – koncerty, które każdego roku mają miejsce w kościele na Sołaczu. W tym roku odbędą się po raz piąty. Działam również przy organizacji innych imprez służących integracji miejscowej społeczności.

W latach 1996-2000 byłem przewodniczącym Rady Osiedla Sołacz. Dużą wagę przywiązywałem wówczas do kwestii udostępniania mieszkańcom informacji na temat aktualnych spraw z życia osiedla. W tym celu redagowałem i rozprowadzałem informator „Echo Sołacza”. Dziś staram się, aby informacje przekazywane przez Radę mogły dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje Internet. Dlatego też w 2010 roku stworzyłem i od tego czasu prowadzę stronę internetową Rady Osiedla Sołacz – www.rosolacz.pl, a od niedawna również profil Rady na Facebooku. Dużą część mojej pracy w Radzie Osiedla poświęcam sprawom związanym z szeroko rozumianym zagospodarowaniem przestrzennym. W szczególności interesuję się zagospodarowaniem Golęcina i okolic jeziora Rusałka, a zwłaszcza funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego nad Rusałką. Moją ideą jest dbałość o to, aby w związku z planowaniem nowych inwestycji nie zostały utracone istniejące, doceniane przez wszystkich, walory terenów zielonych będących elementem Zachodniego Klina Zieleni.

Działania na rzecz integracji i współdziałania różnych środowisk realizuję również jako członek Rady Parafialnej. Wykonując zawód inżyniera mechanika pracuję nieprzerwanie od 1982 roku w firmie H. Cegielski Poznań S.A. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem, mam dwójkę dorosłych dzieci.