O CZYSTOŚĆ POZNAŃSKICH JEZIOR

Płyniemy przez Strzeszynek – płyń z nami!*

STARTUJEMY w niedzielę, 24 sierpnia o godz. 12.00 z pomostu przy wschodniej plaży

Płyniemy, żeby zwracać uwagę, przypominać, krzyczeć o tym, że Jezioro Strzeszyńskie, do niedawna najczystsze w regionie, degraduje się w szybkim tempie i z powodu zanieczyszczenia grozi mu śmierć biologiczna. Od 2005 roku przezroczystość wód jeziora spadła z 9 metrów do ok. 2 metrów!

Dzieje się tak z winy człowieka, nie z przyczyn naturalnych – z powodu polityki władz, głównie gminy Suchy Las, a także władz Poznania i aglomeracji. Żywiołowa i chaotyczna zabudowa podmiejska, zamyka i uszczelnia chłonącą wodę powierzchnię gruntu. Jednak powstawaniu tysięcy nowych budynków, setek parkingów, dróg, chodników i placów nie towarzyszą odpowiednie nakłady w infrastrukturę odprowadzającą i oczyszczająca wody opadowe i ścieki. Wody te i ścieki „zasilają” jez. Strzeszyńskie poprzez Rów Złotnicki, zatruwając je i degradując.

Z innymi poznańskimi jeziorami jest jeszcze gorzej. Także z naszym największym Jeziorem Kierskim, które zanieczyszczone ściekami bytowymi oraz płynącą dopływami chemią z pól, od dawna czeka na kanalizację sanitarną i burzową. Jezioro Rusałka zasilane jest ściekami poprzez rzeczkę Bogdankę i rowem od strony Strzeszyna.

Procesy nieodwracalnego zniszczenia poznańskich jezior, najważniejszego elementu ekostystemów naszych unikalnych klinów zieleni, trzeba i można zatrzymać. To sprawa woli, której brak władzy publicznej Poznania i aglomeracji. Mamy zamiar to wkrótce zmienić!

Od dawna o działania ratunkowe i zatrzymanie degradacji jezior dobijają się ekolodzy, społecznicy, działacze osiedlowi. Wszyscy, którzy kochają zielony Poznań. Płyniemy przez Strzeszynek, żeby te działania wzmocnić i nagłośnić.

Zapraszamy chętnych do udziału – osoby będące w stanie przepłynąć kilkaset metrów w warunkach pełnego zabezpieczenia indywidualnego i dodatkowo zbiorowego (ratownik i łódź ratownicza).
Wszystkich zapraszamy do kibicowania i poparcia sprawy, także poprzez bieg lub marsz wokół Jeziora.
Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa liczba osób, które mogą popłynąć z nami, jest ograniczona, zgłaszajcie się jak najszybciej (kontakt niżej).

Przedsięwzięcie organizuje Stowarzyszenie PRAWO do MIASTA, ekolodzy, społecznicy, radni osiedli Miasta Poznania. Odpowiedzialny za jego całość jest inicjator – MACIEJ WUDARSKI, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu.

—————————————————————————————
*
Informacje i zgłoszenia: Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
na adres: stowarzyszenie@prawodomiasta.org .

TAGI: Jezioro Strzeszyńskie, Strzeszyn, Kiekrz, Rusałka, Maciej Wudarski, Jezioro Rusałka, Jezioro Kierskie, Ekologia, Prawo do Miasta, kliny zieleni, przezroczystość wody, poznańskie jeziora, katastrofa ekologiczna, Suchy Las, Poznań, Rów Złotnicki, degradacja jezior, happening