Nasze propozycje zmian w budżecie miasta w 2018 r.

Poniżej przedstawiamy nasze propozycje zmian w budżecie Miasta na 2018 rok.

Pan

JACEK JAŚKOWIAK

Prezydent Miasta Poznania

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Dwa tygodnie temu został publicznie przedstawiony projekt budżetu naszego miasta na przyszły rok 2018. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta, ustalający faktyczne priorytety działań, poprzez zapewnienie środków na realizację zamierzeń.

W budżecie znalazło się sporo zadań, których wykonanie jest wyczekiwane przez mieszkańców od wielu lat. Jako Stowarzyszenie Prawo do Miasta pragniemy jednak zwrócić uwagę na konieczność zwiększenia planowanych środków na poniższe zadania:

  • OCHRONA POWIETRZA w POZNANIU

Zwiększenie puli środków o 18 mln zł – z 2 mln zł do 20 mln zł

Poznań zmaga się z problemem złej jakości powietrza, który radykalnie nasila się zimą. Ochrona powietrza została też wskazana jako pierwszy z priorytetów w przyjętym przez Radę Miasta „Programie Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”. Dlatego za konieczne uważamy zwiększenie środków pozwalających na uzyskanie przez właścicieli nieruchomości dotacji na wymianę systemu ogrzewania w domach. Utrzymując kwotę w wysokości 2 mln zł, wymiana pieców potrwa w Poznaniu kilkadziesiąt lat, a według niektórych wyliczeń nawet kilkaset lat! Należy także zwrócić uwagę, że planowane jest rozszerzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez mieszkańców całego miasta, a nie jak do tej pory, jedynie Starego Miasta, Łazarza i Wildy. W 2017 r. w budżecie miasta na wymianę palenisk była kwota 4,8 mln zł, w 2018 r. planujemy jedynie 2 mln zł.

W Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera rocznie ponad 40 000 osób, w tym kilkuset poznaniaków. Z powyższych powodów wydatków na wymianę palenisk nie można odsuwać w czasie, co zrozumiały inne duże polskie miast – Wrocław wyda na ten cel 10 mln zł, Gdańsk – 15,4 mln, a Kraków aż 84 mln zł (z czego 66,7 mln zł to dotacja). Poznań nie może w tej sprawie zostać „w tyle” – każdy rok bezczynności oznacza nie tylko niższy komfort życia mieszkańców, ale i liczne choroby, powikłania i zgony mieszkańców Poznania. Tu chodzi o życie poznaniaków!

  • USPRAWNIENIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Zwiększenie środków o 2 mln zł – z 1,7 mln zł do 3,7 mln zł

Ze środków tych finansowane są takie usprawnienia jak wydzielenie torowisk tramwajowych, buspasów czy modernizacje sygnalizacji świetlnych. To właśnie na tym ostatnim, czyli wprowadzeniu priorytetu dla tramwajów i autobusów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, miasto powinno się głównie skupić. Tramwaje i autobusy oczekujące na światłach to potrójne straty dla miasta – większe koszty energii elektrycznej i spalanie paliwa, potrzeba większej liczby taboru do obsłużenia rozkładów jazdy oraz mniejsze wpływy z biletów przez odpływ pasażerów. Dobrze ustawione światła pozwalają na wprowadzenie do 10% oszczędności w utrzymaniu systemu transportu publicznego i jego wyraźne przyspieszenie niewielkim kosztem.

  • BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH

Zwiększenie środków o 12 mln zł – z 8,65 mln zł do 20,65 mln zł

Program Rowerowy 2017-2022 z perspektywą do roku 2025, przyjęty przez Radę Miasta Poznania 16 maja 2017 r., zakłada budowę sieci dróg rowerowych, spinających je w spójną całość – do 2022 roku. Zgodnie z szacunkami, na budowę infrastruktury rowerowej powinno być wydawane około 25-30 mln zł. Tymczasem środki zaplanowane w 2018 r., nie zapewniają nawet w połowie finansowania dla zaprojektowanej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, nie wspominając o finansach na pozostałe projekty (m. in. droga rowerowa w ul. Dolna Wilda czy usprawnienia w organizacji ruchu). Dlatego kwota ta powinna być zwiększona, zapewniając środki na zaprojektowane już rozwiązania i umożliwiać projektowanie kolejnych tras na 2019 r., co wymaga także uwzględnienia tych wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

  • STRAŻ MIEJSKA – OCHRONA PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Zwiększenie puli środków o 500 tys. zł (12 nowych etatów)

Straż Miejska jest tą służbą, która powinna egzekwować obowiązujące prawo i na którą władze miasta mają wpływ w zakresie wyznaczania priorytetów jej działania. Celem zwiększenia liczby etatów w Straży Miejskiej jest skierowanie większej liczby strażników reagujących na przypadki parkowania samochodów niezgodnie z przepisami, często wiążącego się z zagrożeniem lub utrudnieniem dla pozostałych uczestników ruchu drogowego (zwłaszcza parkowanie   rejonie przejść dla pieszych oraz wzdłuż torowisk tramwajowych, blokujące przejazd tramwajów). W trakcie debat wyborczych kandydując na Prezydenta Poznania deklarował Pan uporządkowanie kwestii parkingowych jako swój priorytet. Niestety, do dzisiaj nie udało się tego problemu rozwiązać.

Zwiększona egzekucja prawa istotnie podwyższy wpływy budżetowe z tytułu mandatów za nielegalne parkowanie, które to z nadwyżką sfinansują nowe etaty w Straży Miejskiej. Bowiem zjawisko niezgodnego z przepisami parkowania ma w Poznaniu charakter masowy.

Nie ma wątpliwości, że przy wydatkach Miasta, które są planowane na przyszły rok w rekordowej wysokości niemal 4 miliardów złotych, zwiększenie finansowania dla powyższych pozycji budżetowych jest możliwe. Rekordowy budżet inwestycyjny nie może pomijać realizacji kluczowych zobowiązań w zakresie zrównoważonego transportu, ochrony zdrowia i jakości życia mieszkańców oraz egzekucji legalności parkowania.

 

Z wyrazami  szacunku

Za zarząd Stowarzyszenia Prawo do Miasta

Dorota Bonk-Hammermeister, prezes zarządu

Lech Mergler, wiceprezes zarządu

Opracowanie:

Tomasz Wierzbicki

Członek zarządu PdM, radny Miasta Poznania

Załączniki