2. Maria Myk

Członkini Stowarzyszenia My-Poznaniacy, radna Osiedla Nowe Winogrady Północ, z zawodu menadżer.

Maria Myk
home   os. Zwycięstwa, Winogrady
www   mariaopty@wp.pl
mobile   791 707 999

Jestem rodowitą poznanianką, urodziłam się na Łazarzu i tam spędziłam swoją młodość. Ponad 30 lat mieszkam na Winogradach. Z zawodu jestem menadżerem z zamiłowania społecznikiem, bezpartyjna. Po stracie męża, samodzielnie wychowywałam dwóch wspaniałych synów, pracując zawodowo. Posiadam szczęśliwą rodzinę. Zawsze pracowałam społecznie, ale od końca lat dzieiędziesiątych intensywnie wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie dla dobra mieszkańców osiedla, spółdzielni mieszkaniowych i miasta.

Ukończyłam Odzieżówkę następnie dokształcając się zostałam jednocześnie organizatorem i koordynatorem produkcji. Od 1990 roku prowadziłam firmy na stanowisku menadżera. Przeszłam wszystkie szczeble kariery zawodowej od szeregowego, fizycznego pracownika do szefa, kierującego setkami ludzi. Nigdy nie byłam związana z żadną partią polityczną.

Od końca lat dziewięćdziesiątych zaangażowana jestem w sprawy najbliższego otoczenia. W latach 2007-2010 byłam członkiem Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”. Od roku 2006 do chwili obecnej jestem radną Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ Samorządu Pomocniczego Miasta Poznania, pełniąc funkcje przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Przestrzennej. Moja pomoc przede wszystkim skierowana jest do mieszkańców starszych, słabszych, niepełnosprawnych, mniej zaradnych wymagających wsparcia i obrony przed wykluczeniem społecznym. Mam na swoim koncie osiągnięcia, które świadczą, że nie składam pustych obietnic i umiem skutecznie zabiegać o nasze racje.

W 2004 r., jako koordynator, po kilkuletnich staraniach z pomocą wielu wspaniałych społeczników, doprowadziliśmy do możliwości wykupu przez spółdzielców gruntów pod ich budynkami z 95% bonifikatą, dzięki czemu mogą stać się pełnoprawnymi właścicielami mieszkań.
W latach 2006 – 2013 jako lider grupy mieszkańców doprowadziliśmy do wywołania planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Zwycięstwa, a następnie po kolejnych 8 latach skutecznej batalii z władzą, doprowadziliśmy w 2013 r. do uchwalenia tego planu, gdzie tereny naprzeciw kościoła zapisane są, jako teren zieleni urządzonej z zabudową rekreacyjno-sportową, funkcje tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców.
Na przełomie lat 2006-2007 jako koordynatorka grupy zatrzymaliśmy budowę kolejnego marketu, tuż, obok już istniejącej -„Newy”.
Jestem autorem wspaniałego projektu ”Aqua Centrum Winogrady rekreacyjno – rehabilitacyjne” zgłoszonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.
Od dziecka interesowałam się sportem, grą w siatkówkę, jazdą na łyżwach, słucham muzyki klasycznej, czytam książki, lubię podróże, długie spacery, jazdę rowerem, interesuje się naszym miastem i należę od 2008 roku do stowarzyszenia My-Poznaniacy.

Za najważniejsze problemy miasta, którymi chciałaby się zająć, jako radna uważam: wszystko, co ma wpływ na dobro i zdrowie mieszkańców, w szczególności działania zapewniające właściwą perspektywę egzystencji osób starszych, niepełnosprawnych, poprawę warunków rozwoju młodzieży i dzieci, udział społeczności lokalnej w trakcie opracowania i uchwalania planów oraz podejmowania decyzji we wszystkich sprawach ich dotyczących; przyspieszenie prac nad uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają tereny zielone z zabudową rekreacyjno – sportową; realizację pływalni rekreacyjno-rehabilitacyjnej, ochronę mieszkańców przed hałasem i spalinami oraz paraliżem komunikacyjnym; poprawę bezpieczeństwa poprzez skuteczny monitoring podłączony do systemu Centralnego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, darmowy dostęp do Internetu, wspierać będę lokalnych przedsiębiorców, drobny handel, usługi i targowiska.

Nie ma dla mnie spraw mało ważnych!

Jestem popierana przez mieszkańców osiedla i miasta, przyjaciół, Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta.