Maciej Wudarski – kandydat na prezydenta Poznania

 

Maciej Wudarski
(urodzony w Poznaniu w 1964 r.)
O SOBIE

Jestem poznaniakiem i społecznikiem.
Z troski o nasze miasto i z potrzeby aktywnej odpowiedzialności powołałem z koleżankami i kolegami Stowarzyszenie My-Poznaniacy (2007/8), w którym byłem wiceprezesem zarządu (2011-13). W wyborach miejskich w 2010 r. koordynowałem kampanię komitetu wyborczego My.Poznaniacy, który uzyskał blisko 9,5% poparcie poznaniaków. Okazało się, że aby rozwiązywać problemy naszego miasta, trzeba podjąć działania ogólnopolskie, więc w czerwcu 2011 zorganizowaliśmy w Poznaniu ogólnopolski I Kongres Ruchów Miejskich. Jestem współautorem książki „Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu” (o „demokracji przestrzennej” – 2013). Współtworzyłem Stowarzyszenie Prawo do Miasta, w którym koleżanki i koledzy wybrali mnie na wiceprezesa zarządu. Prawo do Miasta jest jednym z inicjatorów powołania do życia Porozumienia Ruchów Miejskich (Poznań, Jeżyce, maj 2014), które stanowi chyba najciekawszą ogólnopolską inicjatywą wyborczą 2014 r.
Ukończyłem III LO w Poznaniu i Politechnikę Poznańską, studiowałem na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów, studia zakończyłem obroną pracy inżynierskiej. Od 1990 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, od 1994 jestem współwłaścicielem kamienicy na Jeżycach.
Na Jeżycach spędziłem też dzieciństwo, chodziłem do nieistniejących już szkół podstawowych – nr 16 przy ul. Św. Floriana i nr 81 przy ul. Janickiego. Przez wiele lat byłem harcerzem i instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, należałem do 23. Szczepu Hufca Poznań-Jeżyce. Od lat 80. związany jestem z Grunwaldem, tam też założyłem rodzinę. W końcu lat 90. przeprowadziliśmy się na Smochowice, gdzie coraz bardziej wrastamy w czarujące miejsce i lokalną społeczność.
Od 2011 r. jestem wiceprzewodniczącym Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. Zarówno w działalności w Stowarzyszeniu jak i w pracy radnego osiedlowego zajmuję się głównie problemami związanymi z zagospodarowaniem przestrzeni miasta, komunikacją, terenami zieleni, infrastrukturą drogową i funkcjonowaniem demokracji miejskiej. W działalności społecznej jest dla mnie ważne działanie, zwłaszcza skuteczne, nie tylko gadanie i krytykowanie.
Jeżdżę na rowerze (to mój podstawowy i ulubiony sposób poruszania się po mieście), pływam, biegam (początkująco), gram w siatkówkę. Jestem żeglarzem, pływam po jeziorach i po morzu.
Jestem żonaty, mamy dwóch dorosłych synów.

Wiem, że wcale nie trzeba wiele, by Poznań stał się bardzo dobrym miejscem do życia dla ogółu swoich mieszkańców, nie tylko wybranych, demokratycznym, sprawiedliwym, żyjącym w przyjaźni ze środowiskiem. Przede wszystkim trzeba woli.
Na rzecz tego działam od lat i będę działać dalej.
Maciej Wudarski