9. Grażyna Laskowska-Chomicz

Działaczka społeczna z os. Ławica, ma 60 lat, wykształcenie wyższe na UAM (Politologia i Historia). Zaangażowana w organizowanie festynów z okazji Dnia matki, Dnia dziecka, Pożegnania lata na osiedlu Ławica.

Moim zdaniem nasz Grunwald powinien być dzielnicą ludzi młodych. Brakuje na terenie dzielnicy instytucji i ośrodków, zajmujących się organizowaniem czasu dla dzieci i młodzieży. Dobrymi rozwiązaniami byłby powrót do aktywnego spędzania czasu poza domem np. w formie kółek plastycznych czy fotograficznych, gdzie dzieci przyswajałyby nową wiedzę z zakresu kreatywnych dziedzin pod opieką profesjonalistów.

Łatwiej jest narzekać niż faktycznie zmieniać rzeczy, które nam się nie podobają. Chciałabym aktywnie działać na rzecz społeczności Dzielnicy. W radzie miasta chciałabym współpracować z Komisją Oświaty i Wychowania. Ponadto chciałabym zainteresować członków Rady Miasta stworzeniem zaplecza sportowego, by skłonić mieszkańców dzielnicy, także tych najmłodszych, do uprawiania sportu.

Proszę o głosy na dziewiąte miejsce (Grażyna Laskowska-Chomicz) na liście KWW Prawo do Miasta.