Komu zawdzięczamy Galerię Posnanię?

Dziś huczne otwarcie galerii handlowej Posnania. Z tej okazji pragniemy przypomnieć, dzięki komu ona powstała.

W zeszłym tygodniu w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł „Posnania: monstrualne centrum handlowe zamiast dzielnicy. Kto jest winny zmarnowania części Poznania?” Opisuje on dokładnie, jakie były losy terenu na Łacinie oraz decyzje podejmowane przez ówczesne władze Poznania i Radę Miasta.

Warto podkreślić, że niezależnie od działań Prezydenta i jego podwładnych, to ostatecznie Rada Miasta decyduje o polityce przestrzennej gminy. Jednym z podstawowych narzędzi, jakie posiada, jest uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plan miejscowy dla obecnej Galerii Posnania (MPZP „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu) został przyjęty przez Radę Miasta Poznania na sesji 29 sierpnia 2006 roku. Warto się zapoznać z protokołem z sesji, który jest zamieszczony na stronie http://bip.poznan.pl/bip/sesje/kadencja-2002-2006,1/ci-nadzwyczajna,14709/ . Zamieszczamy także wyniki głosowanie imiennego nad tym planem miejscowym:

2016-10-18-08-28-27

Wśród radnych głosujących „za”, byli także rajcy zasiadający cały czas w Radzie Miasta: Lidia Dudziak (PiS), Grzegorz Ganowicz (PO), Michał Grześ (PiS), Wojciech Kręglewski (PO), Antoni Szczuciński (Lewica) i Hubert Świątkowski (PO). Ciekawe, czy dziś są zadowoleni z obiektu, który powstał…