Jako pierwsi zarejestrowaliśmy listy kandydatów do rady miasta

W dniu dzisiejszym, 2 października br., ok. godz. 17.30, Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA Prawo do Miasta jako pierwszy w Poznaniu zarejestrował kompletne listy kandydatów do Rady Miasta Poznania. Pod chwilową nieobecność w kraju naszego pełnomocnika wyborczego Andrzeja Białasa, dokumenty potwierdzające rejestrację odebrała Dorota Bonk-Hammermeister, pełnomocniczka finansowa komitetu.

Zarejestrowaliśmy listy we wszystkich siedmiu okręgach wyborczych w Poznaniu, zgłaszając maksymalną liczbę 74 kandydatów, wśród których jest 38 pań (51,3%) oraz 36 panów (48,7%), w wieku od 19 do 70 lat.

Obok Doroty Bonk-Hammermeister, naszym komitetem wyborczym kieruje znany wyborcom zespół, który w 2010 r. prowadził KWW My.Poznaniacy – Andrzeja Białas i ja (Lech Mergler) oraz Maciej Wudarski, obecnie nasz kandydat na prezydenta Poznania, wyłoniony w demokratycznych prawyborach członków i sojuszników Prawa do Miasta. I Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, z PdM, prezeska stow. Kobiet Konsola.

Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA Prawo do Miasta utworzyliśmy z członkami Stowarzyszenia PRZYSTANEK FOLWARCZNA, dzięki jego liderowi, Krzysztofowi Bartosiakowi, a społeczną koalicję wyborczą tworzą następujące stowarzyszenia i grupy: Prawo do Miasta, Przystanek Folwarczna, Inicjatywa Plac Asnyka, Fund. Polska Jest Kobietą, Nasz Zieliniec, SILVA i Pro Eko Vitae.
Wśród naszych kandydatów znajdują się członkowie/uczestnicy szeregu innych organizacji, środowisk, inicjatyw społecznych, takich jak: Stow. My-Poznaniacy, Stow. Kobiet Konsola, Piękne Jeżyce, Kongres Kobiet, Stow. Plac Wolności, Wędrowni Architekci, Stow. Właścicieli Nieruchomości Prywatnych, Piękne Jeżyce, Starołęka Dziś i Jutro, grupy inicjatywnej Stow. Restauratorów, stow. Mieszkańców Smochowic Pd., i in.
A także członkowie i liderzy rad osiedli: Świerczewo, Wilda, Jeżyce, Wola, Nowe Winogrady Pn., Sołacz, Winiary, Ławica, Grunwald Pd., Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany i Strzeszyn.

Kandydaci KOALICJI PdM pochodzą z wielu różnych środowisk mieszkańców Poznania – są to płci obojga naukowcy, nauczyciele akademiccy i biznesmeni, studenci, tramwajarze, artyści, inżynierowie i architekci, prawnicy, dziennikarze, młodzi rodzice, urzędnicy, ekonomiści, emeryci i uczniowie…