2. Sławomir Fiszer

Członek Rady Osiedla Kiekrz, Prezes Stowarzyszenia Pro Eko Vitae.

 

Sławomir Fiszer
home   Osiedle Kiekrz
www   facebook.com/ProEkoVitae
fb   facebook.com/slawomir.fiszer
www   slawomir.fiszer@gmail.com

Poznaniak od urodzenia. Rocznik 1983. Mąż, szczęśliwy ojciec dwóch córek i syna. Absolwent VIII LO i Politechniki Poznańskiej na kierunku zarządzanie o specjalności logistyka. Działacz osiedlowy i społeczny. Od 4 lat radny Rady Osiedla Kiekrz.

Działalność społeczną rozpocząłem już w szkole podstawowej, pomagając przy organizacji festynów parafialnych u Zmartwychwstańców, a później parafialno-osiedlowych na Wildzie. Przez kilka lat byłem wiceprezesem Towarzystwa Ministrantów przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie odpowiadałem za rozwój tej grupy. Od 8 lat mieszkam na terenie Osiedla Kiekrz. Jestem prezesem Stowarzyszenia „Pro-Eko-Vitae”, które zajmuje się szeroko rozumianą rewitalizacją i ochroną ekosystemu Zachodniego Klina Zieleni m.in. poprzez organizację i udział w takich projektach jak „Dzień Drzewa”, „Big Jump”, „Rajd Rowerowy”. W Stowarzyszeniu działamy także w sprawach związanych z dostępem do wód publicznych oraz budową kanalizacji. Współtworzyłem projekt do ostatniego Budżetu Obywatelskiego dot. parku i plaży nad Jeziorem Kierskim. Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pół Tonu Ciszej”, które organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne z naciskiem na JAKOŚĆ. Uczestniczę przy organizacji imprez kulturalnych w tym festiwali muzycznych. Prowadzę profile społecznościowe Stowarzyszenia oraz Rady Osiedla. Zawodowo zajmuję się koordynacją pracy sklepów internetowych oraz zarządzaniem produktem. Nie należę do żadnej partii politycznej i uważam, że sprawy mieszkańców powinni reprezentować społecznicy, dla których nie jest istotny interes partyjny.

Lubię rozmawiać, ale jeszcze bardziej lubię słuchać, zwłaszcza tego z czym zwracają się do mnie mieszkańcy. Staram się szybko przechodzić do działania, bo nie sztuką jest nieustanne debatowanie, ale czynne dążenie do rozwiązania problemu i poszukiwanie nowych pomysłów, które pozwolą na lepsze funkcjonowanie i życie w mieście.

Nie chcę obiecywać czego to dokonam w radzie miasta, ale zamierzam działać! Chciałbym zająć się sprawami osiedli peryferyjnych (transport zbiorowy i prywatny, kanalizacja, placówki edukacyjne, problemy infrastrukturalne), problemami rodzin (żłobki, przedszkola, wsparcie rodzin wielodzietnych, rozwój Karty Rodziny Dużej, dostęp do infrastruktury rekreacyjnej oraz usług dla rodzin), a także kwestiami dotyczącymi przyjazności miasta dla każdego mieszkańca (parki aktywności, swobodny dostęp do wód publicznych, miejsca spotkań i integracji społecznych, wybiegi dla psów). Chciałbym przywrócenia społeczno-twórczego charakteru miasta. Tu przecież mieszkamy! To nasze miasto i mamy do niego prawo!