Komisja Samorządowa

1.      Opiniowanie projektu uchwały (PU 1254/14) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2.      Wybór przedstawicieli Rady Miasta oraz przedstawicieli Osiedli do komisji konkursowej (Zarządzenie nr 430/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z 18 lipca 2014r. w/s organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osiedli peryferyjnych w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych).

3. Sprawy bieżące Komisji.

4. Wolne głosy i wnioski.