Niedziele przedwyborcze w Cichej Kunie

NIEDZIELE PRZEDWYBORCZE W CICHEJ KUNIE 19 i 26 października oraz 9 listopada o godz. 17.00 Czy w Poznaniu dobrze się żyje? Czy jest to miasto przyjazne? Czy chcemy dalej tu mieszkać? Poprzednie lata przyniosły Poznaniowi, reklamującemu się hasłem „wiemy jak”, wiele mniej i bardziej potrzebnych lepiej lub gorzej działających inwestycji.

Więcej

Komisja Samorządowa

1.      Opiniowanie projektu uchwały (PU 1254/14) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2.      Wybór przedstawicieli Rady Miasta oraz przedstawicieli Osiedli do komisji konkursowej (Zarządzenie nr 430/2014/P Prezydenta Miasta Poznania

Więcej