„Energia społeczna na rzecz zmiany Poznania!” – Uchwała o strategii polityczno-programowej PdM

Uchwała o strategii polityczno-programowej

Stowarzyszenia PRAWO do MIASTA

ENERGIA SPOŁECZNA na rzecz ZMIANY POZNANIA!

W konsekwencji wyborów miejskich w listopadzie 2014 r. znacząco zmieniło się usytuowanie na scenie polityczno-społecznej Poznania Stowarzyszenia Prawo do Miasta, i całego naszego środowiska. Mimo negatywnej kampanii w mediach w minionym roku, wyborcy nie wycofali bezpośredniego poparcia ruchom miejskim w Poznaniu. Mamy dzięki nim swoich przedstawicieli: w Radzie Miasta Poznania i w Zarządzie Miasta, co oznacza pewien wpływ na działanie miejskiej władzy publicznej. Zabiegaliśmy o udział we władzy nie dla niej samej, władza jest tylko narzędziem dzięki któremu można zdecydowanie skuteczniej rozwiązywać problemy naszej miejskiej wspólnoty samorządowej.

Wpływ albo udział we władzy oznacza, że stajemy się współodpowiedzialni za politykę miejską. Tę odpowiedzialność przyjmujemy – w granicach wyznaczonych przez Porozumienie programowe z obecnymi władzami, przede wszystkim z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Uznajemy Jego decydującą rolę w doprowadzeniu do zakończenia długotrwałych i szkodliwych dla Poznania rządów poprzedniego prezydenta. Cieszymy się, że prezydent Poznania powołuje się na swoje korzenie i związki z ruchami miejskimi, wierzymy, że znajdzie to swój zdecydowany wyraz w polityce nowych władz. Przyjmujemy, że Porozumienie programowe zawarte przed drugą turą wyborów będzie nadawać tej polityce kierunek. Taką politykę będziemy wspierać i jej bronić, przeciw odejściu od niej, do czego – mamy nadzieję – nie dojdzie, będziemy oponować i przeciwstawiać się.

Podtrzymujemy nasz program dla miasta i mieszkańców, ogłoszony w kampanii wyborczej, rozpięty wokół idei zrównoważonego, sprawiedliwego rozwoju, służącego wysokiej jakości życia tego i następnych pokoleń. Chcemy podkreślić niewystarczająco wówczas wypowiedziane wątki tego programu, dotyczące warunków życia i obecności w mieście seniorów, znaczenia kultury dla jakości życia, estetyki miasta. Teraz, w nowej sytuacji, obok słuszności głoszonych idei, bardziej niż efektowne ich sformułowania, liczy się nasza, i władz, skuteczność realizacji celów z nich wynikających. Musimy godzić nasz idealizm z twardym realizmem i pragmatyzmem. Nie zmieniliśmy się, zmieniło się nasze położenie, więc i sposób oraz możliwości działania.

Działając na rzecz realizacji naszego programu i Porozumienia z Prezydentem Poznania, w kooperacji z władzami i wszystkimi podobnie myślącymi, wiarygodnymi środowiskami, nie możemy nadal określać się jako opozycja miejska. Mimo to pozostajemy niezależni, krytyczni i kontynuujemy zadanie obywatelskiej, demokratycznej kontroli władzy. Obok tego chcemy podpowiadać rozwiązania, opracowywać alternatywne koncepcje, wskazywać problemy i wzmacniać głos mieszkańców, wyrażając ich potrzeby.

Naszem najważniejszym, długoterminowym zadaniem jest mobilizowanie i organizowanie społecznej energii na rzecz przeprowadzenia gruntownej, realnej zmiany w Poznaniu, oczekiwanej po wielu latach rządów ponad głowami mieszkańców, kreujących jednostronny, nieefektywny pseudorozwój.

Temu celowi chcemy podporządkować naszą podstawową działalność w najbliższych latach.

Poznań, 5 marca 2015 r.