10. Bogdan Dzudzewicz

Student prawa na UAM, działacz sportowy i instruktor.

Mam 22 lata i jestem Poznaniakiem od urodzenia. Wczesne dzieciństwo spędziłem na Łazarzu, by w wieku szkolnym przenieść się na Podolany.
Jestem studentem Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, wcześniej kończyłem Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, a wcześniej gimnazjum na Dębcu. Z tego też powodu znane są mi problemy mieszkańców, które dotyczą nie tylko dzielnicy, w której mieszkam.

Polityką miejską zainteresowałem się jeszcze w gimnazjum i już wtedy śledziłem decyzje władz dotyczące inwestycji realizowanych w naszym mieście, czy kierunków rozwoju miasta. Niezadowolenie z tych decyzji zaowocowało startem w wyborach samorządowych w 2010 r. z ramienia Komitetu Wyborczego My-Poznaniacy, jako najmłodszy kandydat na listach wyborczych w Poznaniu. Poparcie jakie uzyskało wtedy Stowarzyszenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto walczyć o lepszy Poznań.

Jako student i osoba poruszająca się na co dzień po mieście komunikacją miejską lub pieszo zauważam wiele absurdów dotyczących przestrzeni publicznej. Przy okazji kontaktu ze studentami z innych dużych ośrodków uniwersyteckich w kraju, zauważam bardzo poważne zaniedbania w kwestii oferty kulturalnej miasta, w temacie utrzymania studentów w centrum, czy w kwestii partycypacji mieszkańców w życiu miasta. Od zawsze uważałem Poznań za najlepsze miasto do życia w Polsce, ale sądzę, że obrano zły kierunek jego rozwoju, co może doprowadzić do spadku jakości życia w mieście i jego wyludnienia.

Jako pasjonat sportu i zawodowy tenisista dostrzegam również wielkie braki w ofercie sportowo-edukacyjnej miasta, dotyczące zarówno sportu amatorskiego, jak i zawodowego.

Kandyduję, by zyskać realny wpływ na to, co dzieje się w moim ukochanym mieście i móc zmienić je na lepsze. Aby to zrealizować miasto musi pozwolić młodym ludziom współtworzyć Poznań, kreować jego kulturę, jego wizerunek, bo najważniejsza w zarządzaniu miastem jest współpraca z jego mieszkańcami.