7. Edgar Drozdowski

Członek Stowarzyszenia Prawo do Miasta, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM, aplikant radcowski.

Urodziłem się w 1988 r., jestem Poznaniakiem, społecznikiem oraz rowerzystą miejskim.

W ramach działalności społecznej szczególnie angażuję się w kwestie partycypacji mieszkańców w finanse publiczne Miasta oraz w problematykę polityki mieszkaniowej. Wielokrotnie przedstawiałem uwagi i postulaty strony społecznej dotyczące polityki mieszkaniowej Miasta i jego budżetu – w formie pisemnej oraz występując na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miasta i jej sesjach. Przeciwstawiałem się procederowi „czyszczenia kamienic” m.in. czynnie wspomagając mieszkańców kamienicy przy ul. Stolarskiej.

Początki mojego społecznego zaangażowania sięgają Stowarzyszenia My-Poznaniacy, z którym związałem się jeszcze przed wyborami samorządowymi z 2010 roku. Po wyborach zostałem wybrany na członka Zarządu Stowarzyszenia My-Poznaniacy. W ostatnim roku wspólnie z kilkudziesięcioma społecznikami założyliśmy Stowarzyszenie Prawo do Miasta, w którym jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Stowarzyszenie Prawo do Miasta wspomagam wiedzą z zakresu prawa oraz pracą koncepcyjną dotyczącą polityki mieszkaniowej i budżetowej Miasta Poznania, a także czynnym udziałem w innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Z wykształcenia jestem prawnikiem. Obecnie pracuję na stanowisku aplikanta radcowskiego w jednej z kancelarii prawnych w Poznaniu. Równolegle doktoryzuję się w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.