DEKLARACJA w SPRAWIE USUWANIA NIELEGALNYCH REKLAM w POZNANIU

DEKLARACJA w SPRAWIE USUWANIA NIELEGALNYCH REKLAM w POZNANIU

W związku z zatrzymaniem i zarzutami wobec Tomasza Genowa

 

Tomasz Genow, miejski aktywista z Wildy, student UAM, w nocy z 2 na 3 grudnia br. zrywał szpecące miasto, nielegalnie powieszone reklamy. Został zatrzymany przez policję pod zarzutem kradzieży, noc spędził w areszcie, odebrano mu telefon, przeszukano dom i zdecydowano o ukaraniu grzywną 300 zł. Genow po konsultacjach i rozmowach, w tym naszych sugestiach, zmienił początkową decyzję dobrowolnego poddania się karze i postanowił stanąć przed sądem.

 

Działanie, za które ma być osądzony, podejmowane także przez wiele innych osób, bezinteresownie przejmujących się stanem estetyki Poznania, bierze się z desperacji. Zalew bezprawnie umieszczanych w przestrzeni publicznej reklam, od niewielkich naklejek po bannery o powierzchni dziesiątek metrów kwadratowych, trwający od lat, niemal w każdym nadającym się do tego miejscu, jest powodowany bezczynnością, a raczej przychylnością władz, uznających nadrzędność „świętej” własności prywatnej i działalności biznesowej nad dobrem publicznym, estetyką miasta. „Wysyp” reklam traktują one jako przejaw tężyzny gospodarczej miasta i regionu. Władze nie karzą więc tych, którzy reklamy wieszają, nie zdejmują reklam powieszonych nielegalnie, nie działają na rzecz przyjęcia prawa, które pozwoliłoby skuteczniej przeciwstawiać się zaśmiecaniu przestrzeni miasta. Nic nie robią, mimo apeli, monitów, skarg. Doprowadziły do tego, że panuje szeroka zgoda na nieprzestrzeganie prawa, które w efekcie stało się martwe. Ten stan rzeczy gwałci społeczne poczucie sprawiedliwości: policja karząc osoby usuwające nielegalnie powieszone reklamy działa na rzecz utrwalania stanu bezprawia, bo chroni w ten sposób tych, którzy prawo łamią zaśmiecając miasto.

 

Nie możemy i nie chcemy dłużej godzić się na robienie śmietnika z Poznania dzięki urzędowemu przyzwoleniu. Władze miasta powinny podjąć działania, które przerwą proces zalewania przestrzeni publicznej nielegalnymi reklamami, powinny stanowczo przeciwstawić się arogancji reklamodawców, powinny zaktywizować służby miejskie uprawnione do działań na mocy obowiązującego prawa oraz rozpocząć skuteczną kampanię na rzecz zmiany prawa na skuteczniejsze, które pozwoliłyby skuteczniej ścigać zaśmiecanie przestrzeni publicznej. Potrzebna jest szeroka kampania informacyjna, promująca dobre wzory i edukacyjna, wyjaśniająca , dlaczego to takie ważne. W tej materii wiążemy duże nadzieje z osobą niedawno powołanego Plastyka miejskiego.

 

Tomkowi Genowowi, w związku z sytuacją w jakiej się znalazł w wyniku intencjonalnej działalności pro publico bono, udzielimy wszelkiej potrzebnej pomocy, na jaką nas będzie stać.

 

 

Za stowarzyszenie Prawo do Miasta:

 

Maciej Wudarski., wiceprezes zarządu

Dorota Bonk-Hammermeister, członkini zarządu

 

 

Otrzymują:

Pan Tomasz Genow

Prezydent Miasta Poznania, Pan Ryszard Grobelny

Plastyk miejski, Pan Piotr Libicki

Komendant Miejski Policji w Poznaniu, Pan młodszy inspektor Roman Kuster