Czy na Starym Mieście nie ma gdzie zaparkować?

Wczoraj na Komisji Polityki Przestrzennej zostało przedstawione wyniki opracowania „Kompleksowa analiza obszaru centrum miasta Poznania pod kątem optymalizacji parkowania i budowy systemu parkingów kubaturowych”.

Opracowanie składa się z 3 części, a czego w pierwszej prowadzono inwentaryzację stanu istniejącego, w drugiej – oceniono możliwości realizacji parkingów w kilkunastu lokalizacjach, a w trzeciej – przedstawiono szczegółowe propozycje dla 3 lokalizacji (Aleje Marcinikowskiego, skrzyżowanie Garbary/Piaskowa oraz przy ul. Kantaka).

Inwentaryzacja zapotrzebowania na miejsca parkingowe

Przeprowadzono pełną inwentaryzację miejsc na obszarze Starego Miasta – jest ich łącznie ponad 16500, z czego najwięcej: na parkingach płatnych (5528), na parkingach zamkniętych (4735) oraz w pasach drogowych w ramach strefy płatnego parkowania (4717). Łącznie na Starym Mieście jest wydanych 3844 identyfikatorów mieszkańców do parkowania w strefie płatnego parkowania, natomiast na obszarze Starego Miasta jest łącznie zarejestrowanych ponad 49 tys. pojazdów. Tę ostatnią liczbę należy jednak skomentować – są tu także wliczone m. in. pojazdy służbowe firm zarejestrowanych na Starym Mieście (m. in. PSG przy ul. Grobla 10 – ponad 750 samochodów), jak i samochodów leasingowych zarejestrowanych na banki z siedzibą na tym obszarze (n. in. bank PKO przy pl. Wolności 5- 3700 pojazdów, banki w Starym Browarze – 3100).

 

Wykorzystanie miejsc parkingowych

Pomiary były wykonywane w okresie 5-7 września 2017 r., w podziale na okresy: poranny (godz. 9-14), popołudniowy (godz. 17-21) i nocny (godz. 23 – 3). Największe zapełnienie obserwowano w godzinach porannych (71% wykorzystania miejsc), najmniejsze – w porze nocnej (39%).