Członkowie Prawa do Miasta w radach osiedli

Miło nam poinformować, że w wyniku wyborów do rad osiedli następujący członkowie Prawa do Miasta otrzymali mandaty radnych:

Ponadto radnymi zostały osoby, którym udzieliliśmy poparcia i startowali z list Koalicji Prawo do Miasta w wyborach samorządowych w 2014 r.:

wybory2015_PdM

 

Ponadto zgodnie z wyborami na pierwszych sesjach rad osiedli poniższe osoby zostały przewodniczącymi:

Mieszkańcom serdecznie dziękujemy za zaufanie i obiecujemy, zgodnie ze złożonym ślubowaniem radnego, „pracować dla dobra i pomyślności Osiedla i Miasta Poznania, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami Osiedla i jego mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Osiedla”