7. Cezary Czemplik

Architekt, społecznik, członek Stowarzyszenia Wędrowni Architekci, żona Natalia, ojciec dwóch córek w wieku 2 i 6 lat.

Cezary Czemplik
home   Wilda
www   facebook.com/groups/wedrowniarchitekci
fb   facebook.com/cezary.czemplik
www   cczemplik@o2.pl
mobile   693 379 300

 

Najważniejsi dla mnie są ludzie i miejsca, które tworzą wspólnie. Angażuję się w miejscach i sytuacjach, które dotyczą mojej rodziny, sąsiadów, wspólnej przestrzeni publicznej. Zawsze próbuje organizować sprawy tak, by usłyszeć głos osób najbardziej zainteresowanych i pozbawionych możliwości obrony swoich praw.

Jestem mieszkańcem Wildy od 3 lat i odkąd moje życie związałem z tym miejscem, aktywnie działam nie tylko jako architekt, ale rodzic i mieszkaniec inicjując działania zmierzające do lepszej jakości otaczającej nas przestrzeni. W 2012 roku, z Dorotą Bonk-Hammermeister, złożyliśmy wniosek grantowy wraz z Radą Osiedla Wilda na odnowienie miejsca wielopokoleniowej integracji przy ulicy Czwartaków i Saperskiej.

W celu ochrony tego obszaru, oraz terenów pierwszego stadionu Warty pomiędzy ul. Rolną i Saperską, w ramach prowadzonych prac nad Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Poznania, złożyłem szczegółową analizę, wskazującą na zawłaszczanie terenów rekreacyjnych i publicznych pod zabudowę mieszkaniową.

Zawodowo jestem naukowcem-specjalistą w branży budownictwa nisko-energetycznego. Doradzam architektom, wykonawcom i instytucjom w procesie budowlanym. Aktywizuję młode pokolenie architektów w ramach zajęć Wydziału Architektury i działalności Koła Naukowego Studentów Architektury. Aktualnie wykorzystuję zdobyte doświadczenie w ramach akcji HABITAT for HUMANITY, pomagając wolontariuszom w budowie domu rodzinnego Zbigniewa Ściany z Marszewa. Jestem inicjatorem i koordynatorem projektu powszechnej edukacji przestrzennej: NAUKA w PRESTRZENI.