Co chcemy zrobić dla Poznania?

PROJEKTY PROGRAMOWE czyli Co chcemy konkretnie zrobić?

Niezbyt wiele trzeba, żeby Poznań stał się miastem bardzo wysokiej jakości życia ogółu mieszkańców, nie tylko grup i środowisk uprzywilejowanych, w pełni demokratycznie i partycypacyjnie zarządzanym. Wtedy poznaniacy nie będą tak masowo opuszczać naszego miasta.

PROJEKTY STRATEGICZNE (filary)
1. Poznań – miasto ogród
Które jest objęte siecią połączeń zielonymi traktami pieszo-rowerowymi, z wysokim drzewostanem, odkrytymi ciekami wodnymi, małą architekturą, wpisaną w rygorystycznie chroniony klinowo-pierścieniowy system terenów zieleni. Plus odtworzenie wysokiego drzewostanu na ulicach starych dzielnic historycznego Śródmieścia.
Rozwinięcie programu „Poznań – miasto-ogród”

2. Miasto bez korków komunikacyjnych
W którym samochód jest coraz mniej potrzebny, więc ci którzy muszą, przemieszczają się po nim autem swobodnie. Trzy poziomy projektu: niskonakładowa optymalizacja organizacji i sterowania ruchem; średnionakładowe modernizacje (np. dojazdy do dworców lokalnych, drogi rowerowe); relokacja dużych nakładów inwestycyjnych na nowe linie tramwajowe i kolej aglomeracyjną, a nie „autostrady” w mieście.
Rozwinięcie programu „Miasto bez korków komunikacyjnych”

3. Poznań dla dzieci i rodziny
Dostępna miejska lub wspierana przez miasto szkoła, przedszkole, żłobek, osiedlowe centrum życia społecznego – w miejscu zamieszkania, możliwa dzięki wzrostowi poziomu inwestowania w najmłodszych obywateli, dla podniesienia poziomu edukacji w poznańskiej oświacie.
Rozwinięcie programu „Poznań dla dzieci i rodziny”

4. Mieszkanie dostępne
Dostępne dla mieszkańców z ekonomicznego „środka”, głównie młodych, nie potrzebujących pomocy socjalnej, ale niezdolnych do skorzystania z komercyjnego najmu lub kredytu na kupno mieszkania – poprzez zdecydowany udział miasta jako inwestora na rynku tanich mieszkań na wynajem, wspierającego najem prywatny, długoterminowy.
Rozwinięcie programu „Mieszkanie dostępne”

5. Miasto Poznań wzorcowym pracodawcą
Dotyczy wszystkich sytuacji, w których środki publiczne lub podmioty kontrolowane przez Miasto Poznań finansują ludzką pracę. Niemal wszyscy jesteśmy pracownikami!
Rozwinięcie programu „Miasto Poznań wzorcowym pracodawcą”

 

PROJEKTY WSPIERAJĄCE (podpory)
6. Poznański handel, usługi i rzemiosło
Pakiet działań osłonowych i wspierających, m.in. NIE dla kolejnych galerii handlowych.

7. Śródmieście sercem Poznania
Priorytet operacyjny dla funkcji mieszkaniowej Śródmieścia, w tym przede wszystkim realizowanej w kamienicach prywatnych.

8. Mieszkańcy decydują
Pakiet demokracji miejskiej obejmujący organizację referendów miejskich, uproszczenia dla inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i większe uprawnienia rad osiedli.

9. Budżet pod lupą
Optymalizacja wydatków budżetowych, bo są one zawyżone, marnotrawne i w zbyt dużym zakresie nietrafne, poprzedzona zewnętrznym audytem budżetu.

Materiał wyborczy KWW Koalicja Prawo do Miasta

 

FILARY PROGRAMOWE POROZUMIENIA RUCHÓW MIEJSKICH

prm-do-pdm
Stowarzyszenie Prawo do Miasta, będące członkiem oraz współzałożycielem Porozumienia Ruchów Miejskich, opiera się na jego filarach programowych, które są opisane na stronie www.ruchymiejskie.pl/filary/