Chcemy większych szans dla głosu Poznaniaków!

Jednym z podstawowych postulatów Stowarzyszenia Prawo do Miasta jest zwiększenie partycypacji mieszkańców Poznania w rządzeniu miastem. Chcemy, aby mieszkańcom było łatwiej złożyć w Radzie Miasta projekt uchwały Rady Miasta.

Obowiązujące przepisy nakazują zebranie przynajmniej 5000 podpisów mieszkańców Poznania (co stanowi niecały 1% liczby mieszkańców), aby taki projekt  trafił pod głosowanie do Rady Miasta. Jak duża jest to ilość, przekonaliśmy się zbierając jako członkowie Stowarzyszenia My-Poznanicy podpisy pod projektem uchwały ws. zamrożenia podwyżek cen biletów w 2012 r. Naszym zdaniem, liczba ta jest zdecydowanie zbyt wysoka i zniechęca Poznaniaków do skorzystania z takiej okazji. W innych miastach są to zdecydowanie niższe wartości, np. w Szczecinie potrzeba 400 podpisów (0,10% ogółu mieszkańców), w Gdyni 500 (0,2 %),  a w Bydgoszczy – 1000 (0,3 %).

Proponujemy zmianę w paragrafie 16 Statutu Miasta Poznania, określającym kto w mieście dysponuje inicjatywą uchwałodawczą – chodzi o uchwały Rady Miasta Poznania. Polegałaby ona na zmniejszeniu liczby mieszkańców niezbędnych do poparcia obywatelskiego projektu uchwały rady miasta z 5000 do 1500 osób (0,3 % ogółu mieszkańców).:

§ 16

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:
(…) 6) każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze, którego wniosek poparło co najmniej 5000 1500 innych mieszkańców Poznania posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta;

 

W czwartek, 30 października br., o godz. 13.00 rozpoczynamy akcję zbierania podpisów poparcia pod projektem uchwały zmieniającym w powyższym punkcie Statut Miasta Poznania. Miejsce – Teatralka, skrzyżowanie ulic Roosevelta i Fredry.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Inicjatorem wniosku, popieranego przez Stowarzyszenie Prawo do Miasta, jest Maciej Wudarski.

Załączniki