To My Poznaniacy!

Jako pierwszy w Polsce silny, oddolny komitet wyborczy My.Poznaniacy, w 2010 r. w wyborach miejskich otrzymał blisko 10% poparcie i… ani jednego miejsca w radzie miasta. Ordynacja wyborcza premiuje silne podmioty, partyjne lub związane z establiszmentem. Komitetem tym kierowały osoby, które w obecnych wyborach przewodzą Komitetowi wyborczemu KOALICJA Prawo do

Więcej
1 2