3. Krystyna Żuk-Bąkowska

Członkini Stowarzyszeń Prawo do Miasta oraz My-Poznaniacy, radna Osiedla Nowe Winogrady Północ.

Jestem rodowitą poznanianką. Wychowałam się na Wildzie, od ponad 30 lat mieszkam na Winogradach, na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Z wykształcenia jestem nauczycielem. W zawodzie przepracowałam 33 lata.

Praca z dziećmi i młodzieżą to wciąż moja pasja. Od wielu już lat angażuję się w sprawy społeczne, staram się pomagać innym. Od roku 2008 jestem radną Rady Osiedla Winogrady Północ, jestem wiceprzewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa oraz członkiem Komisji Polityki Przestrzennej. Problem bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, a także osób starszych to sprawy, którymi zajmuję się na co dzień.

Bliskie są mi także problemy związane z rozwojem kultury, oświaty i sportu. Wspólnie z mężem lubimy rowerowe wycieczki i wypady za miasto. Bardzo chciałabym, aby wszyscy piesi i rowerzyści byli bezpieczni na drodze.

Problemy, którymi zajmę się w Radzie Miasta Poznania:
– zrównoważony rozwój Poznania,
– przemyślane inwestycje,
– problem zieleni w mieście – bez zabudowy klinów zieleni,
– szeroko pojęta ekologia,
– poprawa warunków życia mieszkańców osiedli winogradzkich,
– ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami – rola zieleni osiedlowej,
– wspieranie inwestycji zgodnych z planami miejscowymi i potrzebami mieszkańców,
– działania integrujące społeczność osiedlową.

Chciałabym, aby Poznań stał się miastem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów.
Chciałabym, aby mieszkańcy czuli się współgospodarzami i mieli prawo współdecydowania w ważnych dla nich sprawach.
Chciałabym, aby w naszym mieście po prostu żyło się lepiej!