Świerczewo

  1. ABRAMOWICZ DAWID Piotr

AbramowiczDawid 22 lata, wykształcenie: wyższe
Studiuję Zarządzanie Środowiskiem na UAM, realizując jednocześnie kształcenie pedagogiczne. Jestem kierownikiem Sekcji Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM. Od 2011 r. zajmuję stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Z powodzeniem rozwiązywałem bieżące problemy w zakresie zieleni oraz porządku publicznego, organizowałem wydarzenia popularno-naukowe dla młodzieży oraz byłem członkiem komisji konkursu „Zielony Poznań”. W nowej kadencji będę kontynuował dotychczasowy kierunek pracy oraz zajmę się stworzeniem ścieżek dydaktycznych na Szachtach.

 

  6. DYCZKOWSKI MARIAN Mikołaj

DyczkowskiMarian 77 lat, wykształcenie: wyższe techniczne
Mam 77 lat oraz wykształcenie wyższe techniczne – inżynier mechanik. W Radzie Osiedla działam od 2001 roku. Przez trzy kadencje (do 2011 r.) kadencje pełniłem funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w minionej kadencji funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla Świerczewo. Działam na rzecz mieszkańców osiedla.

 

  7. GADZIŃSKA HANKA Maria

GadzinkaHanka 58 lata, zawód: nauczyciel
Od 30 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 79, a od 8 lat jestem jej dyrektorem (obecnie to Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3). W Radzie Osiedla Świerczewo działam drugą kadencję – jestem członkiem zespołu redakcyjnego gazetki osiedlowej „Świerczewo”, w której m.in. przybliżam mieszkańcom sylwetki patronów świerczewskich ulic. Publikuję także informacje na temat funkcjonowania osiedlowych szkół i przedszkoli. Współorganizuję spotkania i konsultacje z mieszkańcami osiedla. Organizuję festyny z okazji Dnia Dziecka oraz spotkania z seniorami. W przyszłej kadencji chciałabym kontynuować te działania.

 

  8. KOSZUTA ROMAN

KoszutaRoman 55 lat, zawód: technik elektronik
5 lat temu zaangażowałem się w starania o remont ulicy. Dzięki ówczesnej Radzie zostały one zwieńczone sukcesem, a ja zachęcony tym osiągnięciem, postanowiłem kontynuować pracę, tym razem już na rzecz większej społeczności – osiedla. Od czterech lat działam w Radzie i Zarządzie Osiedla, starając się służyć mieszkańcom. W poprzedniej kadencji udało się wiele zrobić ale też i dowiedzieć, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Dlatego kandyduję ponownie i proszę o Państwa głosy!

 

  9. MAĆKOWIAK MARCIN

MackowiakMarcin 30 lat, wykształcenie: wyższe
Skończyłem Uniwersytet Przyrodniczy z tytułem inżyniera. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. W Radzie Osiedla jestem od początku kończącej się kadencji, czyli od 2011 roku. Dotychczas w Radzie Osiedla przewodniczyłem Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zajmowałem się kontaktem z Policją oraz Strażą Miejską. Uczestniczyłem w comiesięcznych spotkaniach z Policją w ramach programu „Bezpieczna dzielnica – Bezpieczny mieszkaniec”, przekazując wnioski i zgłoszenia od mieszkańców. W przyszłej kadencji chciałbym kontynuować i rozwijać swą działalność.

 

  10. MARCINIAK PRZEMYSŁAW

MarciniakPrzemyslaw 40 lat, wykształcenie: wyższe
Ukończyłem studia na Politechnice Poznańskiej o kierunku Zarządzenie Przedsiębiorstwem. Tematem pracy dyplomowej była „Inżynieria zarządzania środowiskiem miejskim na przykładzie miasta Poznania”. Zagadnienia środowiskowe nie są mi obce i staram się swoje doświadczenie wdrażać na naszym osiedlu. W Radzie Osiedla Świerczewo jestem od 2013 roku. Byłem członkiem komisji ds. konkursu „Zielony Poznań”, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W nowej kadencji chciałbym kontynuować prace związane z poprawą wizerunku i upiększeniem naszego osiedla.

 

  11. MATUSEWICZ-POTOCKA ANNA

MatusewiczPotockaAnna 41 lat, zawód: referent
Jestem żoną oraz matką dwóch córek. Od 2005 r. jestem w Radzie Osiedla oraz pełnię funkcję Przewodniczącej Rady Osiedla Świerczewo przez wszystkie kadencje. Pomimo wielu obowiązków rodzinnych, od pierwszego dnia pracy w Radzie Osiedla staram się skutecznie angażować w wiele ważnych spraw lokalnych. Zawsze dążyłam, aby Rada Osiedla była otwarta na potrzeby mieszkańców. W nowej kadencji chciałabym razem z aktywnymi członkami Rady kontynuować dalsze rozpoczęte prace na rzecz naszego Osiedla; m.in. zagospodarowanie Szacht, utrzymanie boisk, budowa i remonty chodników oraz wiele innych spraw bieżących.

 

  13. PAJTASZ MARIA

PajtaszMaria 55 lat, zawód: nauczyciel
Od 1994 r. pracuję jako nauczycielka w SP nr 79, obecnie Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 – największym obiekcie oświatowym na Świerczewie. W Radzie Osiedla jestem od 2009 r. Moja działalność w minionych kadencjach związana była z pracą na rzecz budowy więzi między mieszkańcami. Przykładem współpracy społeczności szkolnej z Radą Osiedla była organizacja „Dni Tożsamości regionalnej” oraz wspólne sprzątanie na Szachtach. Jako Przewodnicząca koordynuję pracę komisji ds. konkursu Zielony Poznań i czynnie uczestniczę w redagowaniu gazetki osiedlowej. W nowej kadencji chciałabym dalej kontynuować swoją pracę z korzyścią dla wszystkich mieszkańców osiedla.

 

  19. SZYMAŃSKI BŁAŻEJ Paweł

SzymanskiBlazej 31 lat, wykształcenie: wyższe
Od urodzenia mieszkam na Świerczewie. Ukończyłem studia magisterskie na UAM na kierunkach administracja samorządowa oraz stosunki międzynarodowe. Obecnie łączę swoje życie zawodowe, pracując na stanowisku dyrektora w dużej firmie z życiem społecznika. Jestem członkiem Rady i Zarządu Osiedla Świerczewo w trwającej od 2011 roku kadencji. W następnej kadencji chciałbym kontynuować swoją pracę z jeszcze większym zaangażowaniem, skupiając się w szczególności na poprawie stanu dróg i chodników na naszym Osiedlu.

 

  20. ŚMIESZEK TYMOTEUSZ Piotr

SmieszekTymoteusz 21 lat, student
Mieszkam w Poznaniu od urodzenia, a na Świerczewie od 17 lat. Jestem studentem drugiego roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Poznań to moja pasja, chcę żeby w moim mieście żyło się wygodniej. Od czterech lat interesuję się sprawami dotyczącymi miasta.
Co mnie przekonało do startu w tych wyborach? Bałagan w paru miejscach naszego osiedla, brak chodników i fatalny stan części z nich, brak utwardzonej nawierzchni na niektórych przystankach; są to sprawy, którymi chciałbym się zająć. Inne to przebudowa Górczynki (co umożliwi inwestycje mieszkaniowe na osiedlu), rozbudowa sieci dróg rowerowych, zwiększenie ilości koszy na śmieci na ulicach, uprzątnięcie wraków z terenu osiedla, zagospodarowanie miejskich terenów, które teraz straszą. Chciałbym, by nasze osiedle było jeszcze bardziej przyjazne, a spacery były czystą przyjemnością nieprzerywaną przez nierówne chodniki i śmieci wokół. Chcę wspierać kurs zmian obrany przez radę bieżącej kadencji, budowa parku Szachty to doskonały przykład, jak niewiele może wiele.

 

  22. WIERZBICKI TOMASZ

WierzbickiTomasz 24 lata, wykształcenie: wyższe
www.tomaszwierzbicki.pl
Ukończyłem Gospodarkę przestrzenną na UAM oraz studiuję Budownictwo komunikacyjne na Politechnice Poznańskiej. W Radzie Osiedla Świerczewo jestem od 2009 r., w tym od 2011 r. jako Przewodniczący Zarządu Osiedla. Ponadto, w 2014 r. uzyskałem mandat Radnego Miasta Poznania. Prowadzę stronę internetową swierczewo.poznan.pl. W 2012 r. wprowadziłem internetowe konsultacje dla mieszkańców nad tworzonym budżetem osiedla. W Radzie Osiedla w nowej kadencji chciałbym kontynuować prace związane z zagospodarowaniem Szacht oraz przygotowywać wnioski do konkursów grantowych na budowę nowych chodników.
Jestem członkiem stowarzyszenia Prawo do Miasta, zasiadam w jego zarządzie.