Nowe Winogrady Północ

  21. MYK MARIA

MykMaria 65 lat, zawód: menadżer
Z zawodu jestem menadżerem, z zamiłowania społeczniczka. Zabiegam o sprawy ważne dla mojego osiedla i miasta. Od roku 2006 do chwili obecnej jestem radną Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ Samorządu Pomocniczego Miasta Poznania z funkcją przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Przestrzennej. Mam na swoim koncie osiągnięcia, które świadczą, że nie składam pustych obietnic i umiem skutecznie zabiegać o nasze racje:

  • Koordynowałam działania grupy społeczników w celu uwłaszczenia spółdzielców przez wykup gruntów pod budynkami z 95% bonifikatą.
  • Koordynowałam działania z wywołaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zwycięstwa i jego uchwalenia.
  • Jestem współautorką projektu „Aqua Centrum Winogrady”.

Za najważniejsze problemy, którymi chciałaby się zająć, jako radna uważam: wszystko, co ma wpływ na dobro i zdrowie mieszkańców, w szczególności działania zapewniające właściwą perspektywę egzystencji osób starszych, niepełnosprawnych, poprawę warunków rozwoju młodzieży i dzieci, udział społeczności lokalnej w trakcie opracowania i uchwalania planów oraz podejmowania decyzji we wszystkich sprawach ich dotyczących; przyspieszenie prac nad uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają tereny zielone z zabudową rekreacyjno – sportową; realizację pływalni „Aqua Centrum Winogrady”, ochronę mieszkańców przed hałasem i spalinami oraz paraliżem komunikacyjnym; poprawę bezpieczeństwa poprzez skuteczny monitoring podłączony do systemu Centralnego Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, darmowy dostęp do Internetu, wspierać będę lokalnych przedsiębiorców, drobny handel, usługi i targowiska.

Ulotka pdf >>