Krzyżowniki-Smochowice

  24. SZALEJEWSKI ALOJZY Tadeusz

75 lat, wykształcenie: dr inż. budownictwa
Organizator społeczności lokalnej, współtwórca osiedlowej infrastruktury, ciągle aktywny społecznie. Nadal zamierza wspomagać mieszkańców w budowie lokalnej samorządności.