Popierani kandydaci

W wyborach do rad osiedli kandydaci zgłaszają się indywidualnie. Na kartach do głosowania nie znajdziemy list czy nazw organizacji, a jedynie numer oraz nazwisko i imię kandydata.
Stowarzyszenie Prawo do Miasta udzieliło poparcia kilkunastu kandydatom, startującym do wielu poznańskich rad osiedli. Są to w większości członkowie naszego Stowarzyszenia, kandydaci z list Koalicji Prawo do Miasta w wyborach samorządowych w 2014 r. czy nasi sympatycy. Poniżej znajduje się lista osiedli, do rad których startują osoby z poparciem Prawa do Miasta:

wybory2015