Jak głosować?

  • wybory odbywają się w niedzielę 22 marca od godz. 8:00 do 20:00
  • w zdecydowanej większości lokale wyborcze znajdują się w tych samych miejscach, co w trakcie wyborów powszechnych. Na kilku osiedlach (m. in. Osiedle Rataje, Osiedle Winiary, Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Osiedle Nowe Winogrady Wschód) ze względu na wydzielenie okręgów lokale mogą być w innym miejscu, co wcześniej warto sprawdzić na stronie http://www.wybierzsię.pl/osiedla
  • na karcie do głosowania możemy skreślić tyle osób, ile w danym okręgu jest do wyboru mandatów – zazwyczaj osiedle to jeden okręg, więc można zagłosować na 15 lub 21 osób (w zależności od liczby radnych); informacja o maksymalnej liczbie głosów będzie zamieszczona w lokalu wyborczym oraz na karcie do głosowania.