W Poznaniu „Zawsze Zielone”

Ile może czekać pieszy czy rowerzysta w Poznaniu na zielone światło? Sprawdziliśmy na ul. Kościuszki przy Teatrze Muzycznym – trwało to 6 minut! Czas, kiedy świeciło zielone to 10 sekund – osoba z niesprawnością czy małym dzieckiem nie ma szans na przejście na drugą stronę. Jeden z wyborczych postulatów Koalicji Prawo do Miasta to „zawsze zielone”.

„Zawsze zielone” to zmiana sposobu myślenia o komunikacji w mieście. Do tej pory piesi i rowerzyści, „najsłabsi” uczestnicy ruchu drogowego czekają po kilka minut na zielone światło, na przejście dużych skrzyżowań potrzeba niejednokrotnie kilkanaście minut. To pokazuje wyraźnie, że dla obecnych władz miasta priorytetowym środkiem komunikacji jest samochód. Żadne duże miasto na świecie nie poradziło sobie z problemami komunikacyjnymi rozbudowując ponad miarę system połączeń drogowych dla samochodów – brakuje na to przestrzeni, środków finansowych, w konsekwencji powoduje degradację miast.

Czas odwrócić to szkodliwe dla Poznania myślenie. Proponujemy wyraźne wskazanie priorytetów dla pieszych i rowerzystów oraz tworzonych równoległych priorytetów dla komunikacji zbiorowej. „Zawsze zielone” to jeden z elementów tego projektu, oto jego najważniejsze elementy:

  • likwidacja żółtych przycisków przy sygnalizacjach świetlnych
  • ustalenie takich priorytetów na skrzyżowaniach, że w każdym cyklu zmiany świateł pieszy musi otrzymać przynajmniej jeden raz zielone
  • ustalenie takiego czasu dla zielonego światła aby sprawna osoba mogła przejść całą szerokość jezdni, także w wypadku przejść dzielonych
  • w przypadku obniżonego ruchu samochodów zielone światło dla pieszych i rowerzystów będzie się zapalać częściej niż raz na cały cykl zmiany świateł, auta najeżdżając na pętle indukcyjne powodują zmianę światła dla pieszych na czerwone – to nie pieszy ma walczyć z przyciskiem, który zresztą często nie działa; w wypadku braku ruchu samochodowego zielone światło dla pieszych będzie się paliło tak długo aż nie nadjedzie samochód.