Uwagi do projektu przebudowy ul. św. Marcin

Poznań, 13 marca 2015 r.

 UWAGI DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. ŚWIĘTY MARCIN

W ramach konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Prawo do Miasta stoi na stanowisku, że przedstawiony projekt modernizacji ulicy Święty Marcin ma charakter głównie drogowy, natomiast pomija aspekty urbanistyczne i rewitalizacyjne. Jesteśmy zaniepokojeni formą planowania tej inwestycji – ze względu na jej ogromne znaczenie dla całego miasta, prace projektowe powinny być poprzedzone konkursem architektonicznym z zaangażowaniem środowiska architektów i urbanistów. Dobrym przykładem były działania Zarządu Dróg Miejskich w stosunku do ulicy Taczaka. Dlaczego dla ulicy zdecydowanie ważniejszej nie zastosowano podobnego schematu działań? Naszym zdaniem prace projektowe powinny być prowadzone np. przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, a nie przez spółkę inwestycyjną, która została powołana w celu realizacji zadań.

Dlatego wyrażamy wątpliwość, czy przedstawiony projekt odpowiada na potrzeby społeczne. Prace projektowe nie były poprzedzone analizami urbanistycznymi i badaniami społecznymi.

Wobec przedstawionego projektu pragniemy przedstawić następujące uwagi:

  • Zaplanować więcej zieleni wysokiej, która powinna być wizytówką tej ulicy. Jest możliwość nasadzeń m. in. w pasie rozdziału pomiędzy ul. Kościuszki i Gwarną oraz od Ratajczaka do Piekar (po likwidacji miejsc parkingowych).
  • Na odcinku Kościuszki-Ratajczaka (na obu jezdniach) wyznaczyć linią przerywaną lub ciągłą, pasy rowerowe o szerokości 1,5 m; zachowanie pasów ruchu o szerokości 4,50 m będzie zachęcało kierowców do jazdy z prędkością większą niż 30 km/h, dlatego należy przestrzeń tę optycznie podzielić na pas 3,00 m dla samochodów oraz 1,50 m dla rowerów.
  • Zrezygnować z 2 pasów ruchu na odcinku od ul. Gwarnej do Kościuszki. Proponujemy zachowanie lewego pasa, natomiast przestrzeń prawego wykorzystać jako przedłużenie proponowanego pasa rowerowego oraz poszerzenie chodnika czy ewentualne wykonanie miejsc postojowych równoległych do krawędzi jezdni.
  • Przesunąć przystanek tramwajowy przy ul. Ratajczaka za skrzyżowanie; po wybudowaniu trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka zlokalizowanie przystanku za skrzyżowaniem poprawi możliwość przesiadki dla pasażerów jadących od strony Wildy, a tramwaje w kierunku Rataj będą się zatrzymywały na jednym wspólnym przystanku.
  • Na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Piekary rozważyć wprowadzenie strefy woonerf bez podziału wysokości nawierzchni (wyznaczenie pasa ruchu dla samochodów i tramwajów za pomocą słupków i gazonów z zielenią oraz torowiska tramwajowego za pomocą innej nawierzchni, np. bruku). Na odcinku tym należy zrezygnować z miejsc parkingowych, ponieważ przez ich wprowadzenie na tym odcinku de facto nie zmieniło się niż w stosunku do stanu istniejącego (szerokość chodników jest taka sama). Jest to odcinek, gdzie jest największa szansa na rozwój punktów usługowych w parterze, dlatego należy poszerzyć chodniki. Dodatkowo po realizacji trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka będzie to główne dojście piesze z przystanków tramwajowych od strony Wildy w kierunku Starego Rynku.

Przykłady stref woonerf z wydzieleniem przestrzeni dla pojazdów za pomocą małej architektury (słupki, ławki) oraz zieleni:

woonerf1
woonerf2

  • Przejścia dla pieszych przez ul. Ratajczaka oraz Piekary zaprojektować w ciągu chodników w ul. Św. Marcin, ich odsuwanie o kilka metrów od skrzyżowania powoduje wydłużenie drogi pieszym.
  • Drogę rowerową w ul. Ratajczaka zaprojektować w tai sposób, aby była możliwość wyznaczenia kontrapasa rowerowego od strony ul. Taczaka (w śladzie torowiska tramwajowego).
  • Zachować istniejące przejście dla pieszych przez ul. Święty Marcin na wschód od ul. Piekary (na wprost wejścia do Galerii MM).
  • Zmienić rodzaj montażu trakcji tramwajowej na słupy jednostronne z wysięgnikami. Pozwoli to na rezygnację z montażu drugiego rzędu słupów, co wpłynie pozytywnie na estetykę (mniejsza liczba przewodów sieci trakcyjnej) oraz na więcej przestrzeni na chodnikach. Rozwiązania takie są z powodzeniem stosowane w innych polskich miasta (m. in. we Wrocławiu czy u nas na ul. Grunwaldzkiej przy przystankach) i należy je rozważyć także na ul. Święty Marcin, w szczególności na odcinku od ul. Gwarnej do Marcinkowskiego.

 

Trasa tramwajowa we Wrocławiu z słupami sieci trakcyjnej z jednej strony torowiska:

wtrasa1

Uważamy, że po wprowadzeniu powyższych uwag projekt będzie miał szerszy aspekt rewitalizacyjny. Niestety projekt wyjściowy zaprezentowany przez Poznańskie Inwestycje Miejskie go pomija, zmiany polegające na poszerzeniu chodnika przed budynkami Alfy (która nie jest przystosowana do pełnienia funkcji usługowych miastotwórczych) są daleko niewystarczające. Należy się zastanowić, czy jest sens realizacji inwestycji w przedstawionej formie.

 

Za zarząd Stowarzyszenia Prawo do Miasta:

– Andrzej Białas, prezes zarządu

– Tomasz Wierzbicki, członek zarządu