3. Tomasz Wierzbicki

Członek Prawa do Miasta oraz Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych, Przewodniczący Zarządu w Radzie Osiedla Świerczewo, inż. budownictwa oraz student gospodarki przestrzennej.

Tomasz Wierzbicki
ur. 7. listopada 1990 r.
home   Świerczewo
www   tomaszwierzbicki.pl
fb   facebook.com/TomaszWierzbickiPl
www   poczta@tomaszwierzbicki.pl
mobile   695 306 977

 

Mam 24 lata. Studiuję budownictwo na Politechnice Poznańskiej (st. magisterskie) oraz gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (st. inżynierskie). Należę do Stowarzyszenia Prawo do Miasta oraz Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Od 2009 r. jestem radnym Osiedla Świerczewa, a od 2011 r. – Przewodniczącym Zarządu Osiedla Świerczewo. Prowadzę stronę internetową swierczewo.poznan.pl oraz na facebooku strony: Osiedle Świerczewo oraz Szachty.

Pomimo mojego stosunkowo młodego wieku, skutecznie zaangażowałem się w wiele ważnych dla Świerczewa i Dębca spraw lokalnych. Byłem inicjatorem oraz zaangażowałem się między innymi w poniższe działania:

 • zagospodarowanie terenu Szacht (Glinianek) – trwają prace polegające na budowie alejek, montażu ławek i koszy na śmieci, które zakończą się w październiku; Osiedle na ten cel otrzymało już dodatkowe środki finansowe (grant) – 2 razy po 200 tys. zł,
 • budowę drogi rowerowej w ul. Leszczyńskiej – powstał ciąg rowerowy o dł. 1,5 km, na który Osiedle także otrzymało grant 200 tys. zł,
 • zwiększenie częstotliwości kursowania oraz wydłużenie trasy do ronda Kaponiera autobusu nocnego linii 249,
 • zmianę trasy linii autobusowej 49, aby kursowała ona ul. Bohaterów Westerplatte,
 • wprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nad opracowywanym projektem budżetu Osiedla – od 2012 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje zadań, a następnie odbywa się głosowanie internetowe; konsultacje cieszą się sporym zainteresowaniem – w głosowaniu bierze udział kilkaset osób!,
 • remont alejki spacerowej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Buczka wraz z montażem oświetlenia, ławek i koszy na śmieci,
 • wyznaczenie bus-pasa na ul. Opolskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Czechosłowacką,
 • montaż parkingów rowerowych: na pętli tramwajowej Dębiec przez ZTM oraz przed Szkołą Podstawową nr 79, Gimnazjum nr 44, Zespołem Szkół Mechanicznych oraz przychodnią zdrowia przy ul. Opolskiej (ze środków Osiedla),
 • wprowadzenie corocznie do budżetu Osiedla kwoty na montaż wiat przystankowych, dzięki czemu od 2011 r. na przystankach autobusowych Świerczewa pojawiło się 16 wiat.

W Radzie Miasta zajmę się zagadnieniami związanymi związanymi z:

 • rewitalizacją centrum miasta, które powinno być wizytówką Poznania
  Niestety, od paru lat obserwujemy postępującą degradację naszego Starego Miasta. Niegdyś piękna wizytówka i chluba miasta, obecnie mocno zaniedbane, zanieczyszczone, z kiepską ofertą usługowo-handlową, nieprzyjazne pieszym i turystom. Okolice Starego Rynku nie radzą sobie z rosnącą konkurencją ze strony galerii handlowych, dlatego trzeba podjąć wszelkie możliwe kroki, póki nie jest zbyt późno. Centrum powinno być przyjazne przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, a osoby które chcą dojechać w jego okolice samochodem, powinny je móc zostawić na obrzeżach (np. na parkingu przy Rondzie Kaponiera czy pod placem Wielkopolskim). Do Starego Rynku powinny prowadzić wygodne ciągi pieszo-rowerowe (np. od strony Wildy poprzez ulice Półwiejską i Szkolną, od strony Mostu Teatralnego – przez ul. Fredry, 27 Grudnia i Paderewskiego). Oferta komercyjna powinna być wzbogacana m. in. wydarzeniami kulturalnymi w plenerze. Wierzę, że większość Poznaniaków chce centrum miasta, z którego mogłaby być dumna!
 • transportem publicznym
  Chciałbym się skupić na poprawie jego jakości. Autobusy i tramwaje muszą na nowo odzyskać zaufanie Poznaniaków po problemach związanych z kartą PEKA czy kolejnymi znacznymi podwyżkami cen biletów. Wierzę, że takie „drobne” z pozoru rzeczy jak: budowa wyniesionych przystanków tramwajowych (ułatwiających wsiadanie przede wszystkim osobom starszym, niepełnosprawnym czy rodzicom z dziećmi w wózkach), instalowanie elektronicznych rozkładów jazdy (dzięki którym dokładnie byśmy wiedzieli, kiedy odjeżdża następny autobus czy tramwaj – rozwiązanie bardzo pożądane m. in. na pętli tramwajowo-autobusowej na Dębcu czy Rynku Wildeckim) czy montaż wiat na przystankach autobusowych na peryferiach miasta sprawią, że korzystanie z autobusów i tramwajów będzie bardziej wygodne i przyjemne. Obiecuję także podjęcie starań o przeznaczenie środków na remont chodników na pętli tramwajowej Dębiec oraz przebudowę pętli autobusowych od strony ul. Opolskiej i 28 Czerwca, aby wykonać tam po 2-3 perony autobusowe – obecne pętle nie zdają egzaminu i są zbyt małe.
 • zwiększeniem kompetencji i roli rad osiedli
  Moim zdaniem to radni osiedlowi, którzy są najbliżej mieszkańców najlepiej znają lokalne potrzeby miasta. To rady osiedli powinny rozdzielać środki m. in. na budowę dróg osiedlowych. Co z tego, że mamy w Poznaniu Program Budowy Dróg Lokalnych układany przez urzędników, skoro na Dębiec i Świerczewo od 2007 r. nie trafiła z niego ani złotówka? Czas to zmienić! Nie chcę Państwu obiecywać „załatwienia” lokalnych inwestycji, takich jak np. budowa wyczekiwanego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Buczka na Świerczewie czy nowych placów zabaw na Wildzie i Dębcu. Obiecuję, że postaram się, aby więcej środków trafiało do osiedli, a jestem przekonany, że radni osiedlowi je najlepiej zagospodarują zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
 • wsparciem i uatrakcyjnieniem lokalnych targowisk
  Cechą charakterystyczną Poznania są lokalne rynki dzielnicowe i targowiska. Największym i najważniejszym z nich w naszej dzielnicy jest Rynek Wildecki, ale mamy także targowiska na Dębcu (przy tzw. „Manhattanie”) czy „Sielankę” na Świerczewie. Należy wspomóc lokalnych przedsiębiorców, którzy na nich sprzedają, ale także zastanowić się – jak te miejsca uatrakcyjnić i sprawdzić, aby żyły przez cały dzień? Jak długo rynki w obecnej postaci będą w stanie konkurować z nowo powstającymi dyskontami? Jak przyciągnąć nowych klientów? Uważam, że miasto powinno wspierać takie miejsca w sposób szczególny. Ponadto należy poddać dyskusji publicznej funkcjonowanie „Sielanki”. Czy zamiast niedzielnego targu zwierząt, przez który mieszkańcy Świerczewa i os. Powstańców Śląskich od wczesnych niedzielnych godzin porannych mają pod oknami domów dziesiątki samochodów, nie lepiej zrobić w tym miejscu targu warzywno-owocowego czynnego w dni robocze, służącego okoliczny mieszkańcom?

Mam nadzieję, że moją pięcioletnią pracą w Radzie Osiedla Świerczewo udowodniłem, że potrafię być skuteczny i podejmuję się składanych obietnic. Świerczewo od kilku lat dzięki mojej systematycznej pracy na jego rzecz zmienia się – powstała droga rowerowa wzdłuż ul. Leszczyńskiej, budowany jest park na Szachtach, na przystankach autobusowych jest kilkanaście nowych wiat, a w nocy można w miarę szybko dojechać z centrum autobusem linii 249. Jeśli zależy Państwu na Poznaniu przyjaznym jego mieszkańcom, proszę o głosy 16 listopada!