10. Błażej Szymański

Członek Rady i Zarządu Osiedla Świerczewo, magister administracji samorządowej, dyrektor w spółce z branży telekomunikacyjnej.

Mam 30 lat i od urodzenia mieszkam na Świerczewie. Jako Poznaniak zawsze interesowałem się swoim miastem i otoczeniem. Był to jeden z powodów, dla których skończyłem studia z zakresu administracji samorządowej na UAM. Moją drugą specjalizacją są stosunki międzynarodowe, ukończone na tej samej uczelni.

Pracuję jako Dyrektor Operacyjny w firmie Teletra Komtrans Sp. z o.o. Jestem członkiem Rady i Zarządu Osiedla Świerczewo. W trakcie studiów ukończyłem kurs pilota wycieczek, płynnie posługuję się językiem angielskim i niemieckim, dzięki czemu podczas moich licznych wycieczek zagranicznych mogę promować nasze piękne miasto.

Kandyduję do Rady Miasta Poznania, ponieważ pragnę wykorzystać moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz godnie reprezentować i dbać o interesy naszej społeczności. Uważam, że partie reprezentujące nas w radzie wyczerpały swój potencjał i nie są w stanie zaproponować niczego, co przyczyniłoby się do rozwoju naszego miasta. Dlatego startuję z listy KWW Koalicja Prawo do Miasta, gdyż zapał i energia osób wchodzących w jego skład są niezwykle budujące i gwarantują, że w radzie znajdą się ludzie, którym naprawdę zależy na Poznaniu.