PROTEST i APEL w sprawie spektaklu „Golgota Picnic”

PROTEST i APEL
w sprawie spektaklu „Golgota Picnic”

Stowarzyszenie PRAWO do MIASTA wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wytworzonej przez część elit Poznania atmosfery linczu, która doprowadziła do odwołania spektaklu teatralnego„Golgota Picnic”, wchodzącego w skład programu MALTA FESTIVAL POZNAŃ. Odwołanie spektaklu z powodów pozaartystycznych zdarza się po raz pierwszy w dziejach festiwalu i jest dramatycznym precedensem. Stoi za nim uzasadniona obawa o bezpieczeństwo widzów i aktorów, zagrożone licznymi zapowiedziami użycia przemocy przez zorganizowane bojówki, dążące do zerwania spektaklu.

Nie rozumiemy bezradności, w takiej sytuacji, miejskiej władzy publicznej oraz Policji, które mają obowiązek zapewnienia tego bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych imprez w przestrzeni publicznej Poznania, z czym właściwe służby sobie radzą. Zwłaszcza, że spektakl nie jest imprezą masową. Kapitulacja wobec bojówkarzy terroryzujących organizatorów i uczestników prestiżowego dla miasta, międzynarodowego festiwalu, jest kompromitacją władz na skalę szerszą niż krajowa.

Okres pomiędzy rocznicami 4 i 28 czerwca, między głośno świętowanym 25-leciem polskiej wolności a 58. rocznicą wolnościowego zrywu Poznańskiego Czerwca 1956, przynosi zgodę władz Miasta na powrót cenzury prewencyjnej przekazu artystycznego! Cenzury o charakterze wybiórczym, niekompetentnym i przypadkowym – prawie nikt z „oponentów” spektaklu nie widział. Władza na cenzurowanie przystaje, ponieważ jako temat zastępczy pozwala on przykryć jej indolencję w istotnych obszarach zarządzania Miastem. Czy cenzura prewencyjna należy do kanonu „tradycyjnych poznańskich wartości” na które powoływał się prezydent Poznania, umywając ręce od wzięcia odpowiedzialności za rozwiązanie powstałej sytuacji, co jest jego powinnością jako ojca Miasta?

Apelujemy do władz Poznania o podjęcie w porozumieniu z Policją pilnego dialogu z organizatorami Malta Festival Poznań celem przywrócenia w kalendarium imprezy odwołanego spektaklu. To odwołanie jest porażką Poznania. Porażką, którą trzeba jak najszybciej uchylić, tym bardziej, że dokonuje się ona na oczach świata, przynosząc wstyd naszemu miastu.

Z wyrazami szacunku

Zarząd i członkowie Stow. PRAWO do MIASTA:
Maciej Wudarski, wiceprezes zarządu Dorota Bonk-Hammermeister, członkini zarządu
Aleksander Bucholski Edgar Drozdowski
Alicja Kaźmierczak Lech Mergler
Marek Nowocień Kacper Pobłocki
Filip Schmidt Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
Ewa Stańska-Bugaj

Pismo udostępniamy opinii publicznej